Referat fra den ordinære generalforsamling 2024

Højskolehistorisk Forenings ordinære generalforsamling blev afholdt i Højskolernes Hus den 27. maj 2024.

 1. Dirigent: Thor West blev valgt til dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning
  Mogens Hemmingsen aflagde bestyrelsens beretning (se beretning). Beretningen godkendt af generalforsamlingen.
 1. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2023
  Regnskabet blev godkendt.

 2. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.
 3. Fastsættelse af kontingent
  Kontingent som hidtil: 300 kr. for højskoler og 200 kr. for enkeltpersoner

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg er Rene Karottki og Mogens Hemmingsen
  Begge blev genvalgt til bestyrelsen. Jonas Møller er associeret medlem.

 5. Valg af revisor
  På valg er Kjeld Krarup, som ikke modtager genvalg.
  Niels Glahn blev valgt til revisor. Mogens Hemmingsen takkede Kjeld Krarup for tiden som revisor.

 6. Eventuelt
  Intet til dette punkt.

Referat: Mette Havsteen-Mikkelsen

Godkendt af referenten den 27. maj. 2024

Godkendt af dirigenten den 3. juni 2024