Referat fra den ordinære generalforsamling 2018

Højskolehistorisk Forenings ordinære generalforsamling blev afholdt i Højskolernes Hus den 24. maj 2018 kl. 17.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
  • Kjeld Krarup
 2. Bestyrelsens beretning:
 3. Det reviderede regnskab:
  • Hans Grishauge gennemgik regnskabet, som blev godkendt
 4. Indkomne forslag:
  • Ingen
 5. Fastsættelse af kontingent:
  • Bestyrelsens foreslog uændret kontingent på 200 kr.
  • Vedtaget
 6. Valg:
  • Mogens Hemmingsen og Hans Grishauge blev genvalgt for 2018 – 2020
  • Mikkel Skovgaard blev valgt som suppleant med møderet 2018 – 2019
  • Henrik Køber blev genvalgt som revisor 2018 – 2019
 7. Eventuelt:
  •