Referat fra den ordinære generalforsamling 2020

Højskolehistorisk Forenings ordinære generalforsamling blev afholdt i Højskolernes Hus den 26. august 2020.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
  • Henrik Køber blev valgt
  • Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet pga. af omstændighederne.
  • Referent: Kjeld Krarup
 2. Bestyrelsens beretning:
  • Formanden Mogens Hemmingsen gennemgik beretningen, som blev godkendt. Læs beretning.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 2019:
  • Regnskabet blev godkendt
 4. Indkomne forslag:
  • Ingen
 5. Fastsættelse af kontingent:
  • Kontingent for 2021 uændret:
   a. enkeltmedlemmer og skoler: 200 kr.
   b. studerende og højskoleelever: 50 kr.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  • Bestyrelsen: Mogens Hemmingsen og Hans Grishauge blev genvalgt for 2020/21 - 2022/23  
  • Suppleant: Mikkel Skovgaard blev genvalgt for 2020/21 - 2021/22  
 7. Valg af revisor:
  • Henrik Køber genvalgt for 2020/21 - 2021/22
 8. Eventuelt: intet

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

 • Formand: Mogens Hemmingsen
 • Næstformand: Lars Thorkild Bjørn
 • Kasserer: Hans Grishauge
 • Hjemmeside: Lisbeth Magnussen
 • Facebook: Ditte-Marie Baungaard
 • Museumsverden m.m.: Mette Havsteen-Mikkelsen
 • Regnskabsfører: vikar for Mikkel Skovgaard er Kirsten Grishauge 
 • Referent: Kjeld Krarup