Levende historie

Højskolehistorisk Forening arbejder for at bevare og formidle højskolehistorie.

Erindringer

Nedskrevne højskoleerindringer i alfabetisk rækkefølge

Se alle erindringer

Din personlige fortælling

Højskolehistorisk Forening vil meget gerne bringe din personlige højskolefortælling på hjemmesiden.

Læs hvordan du fortæller

Da krigen kom til højskolen

- om beslaglagte højskolers vilkår 1940-46

Læs 'Da krigen kom til højskolen'

Højskolehistorisk oversigt

Find kronologisk, alfabetisk og geografisk oversigt

over Danmarks Højskoler fra 1842-2021.

Se alle højskoler gennem tiden

Dyk ned i Lars Thorkild Bjørns historisk-poetiske billedfortællinger om

Grundtvig, Kold og Ingemann