Ophavsret

Læs her for henvendelser vedrørende uretmæssigt anvendt materiale på foreningens hjemmeside

Hvis foreningen på nogen punkter uretmæssigt har anvendt materiale på denne hjemmeside, er dette utilsigtet, og det pågæl­dende materiale vil øjeblikkeligt blive fjernet fra hjemmesiden ved henvendelse til webre­daktøren på adressen ankermand@mail.dk.