Bestyrelsen

Her finder du en liste over medlemmer af Højskolehistorisk Forenings bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmer

 

  • Mogens Hemmingsen, tidligere højskoleforstander (formand)
  • Lars Thorkild Bjørn, tidligere højskolelærer (næstformand)
  • Mette Havsteen-Mikkelsen (bestyrelsesmedlem), etnolog på Marstal Søfartsmuseum, tidl. museumsinspektør og leder af Vartov-arkivet
  • Lisbeth Magnussen, tidligere højskoleelev og -bestyrelsesmedlem (webredaktør)
  • Hans Grishauge, tidligere sekretariatsleder Grundtvigsk Forum (bestyrelsesmedlem)
  • Ditte-Marie Baungaard, kommunikationsmedarbejder, Vestjyllands Højskole (suppleant)
  • Mikkel Skovgaard, (kasserer)

undefined Fra venstre: Lars Thorkild Bjørn, Mette Havsteen-Mikkelsen, Lisbeth Magnussen, Mogens Hemmingsen, Ditte-Marie Baungaard og Hans Grishauge