Højskolehistorisk Forum 2014

Foreningens årlige Højskolehistoriske Forum blev afholdt på Vallekilde Højskole. Temaerne var skolens arbejde med at sikre arkivalier og genstande af historisk betydning samt Landsforeningen Bedre Byggeskik. Mødet foregik i foredragssalen, som i sig selv er et fint stykke højskole-historie.

Vallekilde Højskoles hovedbygning tegnet af Andreas Bentsen 1876 og Martin Nyrop 1907, i forgrunden eftermiddagens rundviser Bent Larsen
Vallekilde Højskoles hovedbygning tegnet af Andreas Bentsen 1876 og
Martin Nyrop 1907, i forgrunden eftermiddagens rundviser Bent Larsen.

Mogens Hemmingsen synger for i Vallekilde Højskoles foredragssal.
Mogens Hemmingsen synger for i Vallekilde Højskoles foredragssal.

Vallekildes arkiv og historiske samling

Mogens Hemmingsen, der er formand for både Højskolehistorisk Forening og Vallekilde Højskoles bestyrelse fortalte først, at Vallekilde Højskole efter en krise og rekonstruktion nu har stor fremgang. 

Skolen har pæn søgning til fag som spiludvikling, journalistisk, forfatter, design og event. Den forvalter sine traditioner for at undervise i håndværk, så undervisningen matcher det 21. århundredes behov. Hensigten er at opbygge et såkaldt maker-space, der giver muligheder for at eksperimentere med bl.a. 3D-printere. Et første resultat er en model af Vallekilde Højskole. Her mødes fortid med nutid og almen med faglig undervisning.

Mogens præsenterede dernæst Højskolehistorisk Forening og dens bestræbelser for at skabe et landsdækkende Højskolehistorisk Videnscenter med arkiv, museum og bibliotek. Hensigten var oprindelig at placere dette på Frilandsmuseet i Grundtvigs Højskoles anden bygning, den tanke blev imidlertid afvist af Nationalmuseets direktion. Foreningen samarbejder nu med Museet på Sønderskov om at opbygge centeret i Vejen Kommune, som rummer både Rødding Højskole og Askov Højskole. Projektet er stadig i sin indledende fase, men foreningen har store forventninger til det.  

Mogens fortalte også om, hvordan Vallekilde Højskoles bestyrelse havde søgt fondsmidler, så der kunne ansættes en projektleder til at inspirere en gruppe frivilliges arbejde med at ordne, registre og digitalisere skolens omfattende samling af historiske arkivalier og genstande.

De levende ord blev suppleret med en demonstration af, hvordan man via Vallekildes hjemmeside kan finde eksempelvis gamle elevbilleder og fotografier af fortidens tækkelige gymnastikdragter.

Mette Sandberg

Mette Sandberg, der er ansat i projektet, fortalte om den store indsats for at digitalisere samt registrere personerne på foreløbig næsten 200 elevbilleder.

Betty Rathnov

Betty Rathnov, der arbejder som frivillig, fortalte om kunstens og arkitekturens betydning for Vallekilde Højskole og om bestræbelserne for at registrere og bevare skolens mange kunstværker.

Lars Thorkild Bjørn udleverede et notat om håndværkerafdelinger ved danske højskoler.

notat om håndværkerafdelinger

Vallekilde-Arkivet

Efter frokosten sammen med skolens elever besøgte vi Vallekilde-Arkivet, som er indrettet med den nødvendige klimastyring i en tidligere garage.

Det historiske projekt på Vallekilde Højskole er gennemført i samarbejde med Odsherred Lokalhistoriske Arkiv og Museum Vestsjælland. Partnerskabet har opbygget en fin model for højskolehistorisk arbejde, som kan inspirere andre skoler, der har planer om at sikre deres historie for eftertiden.

Minna Kragelund

Bedre Byggeskik

Minna Kragelund, der er seniorforsker ved Holbæk Museum, fortalte om Landsforeningen Bedre Byggeskik. Hun illustrerede sit foredrag med billeder af  huse inspireret af foreningens bestræbelser for at forbedre dansk bygningskultur. Den eksisterede fra 1915 til 1965, og dens arkitekter tegnede enkle huse, der kunne opføres af alment tilgængelige materialer med håndværksmæssigt gode løsninger.

Arbejdet havde rødder i Vallekilde Højskoles håndværkerafdeling fra 1877, som blev ledet af tømrermester, højskolelærer og ildsjæl Andreas Bentsen. Det bredte sig som ringe i vandet og kom til at præge bygninger i mange egne af Danmark. Dette skete, fordi elever fra Vallekilde blev ansat til at gennemføre byggeprojekter, fordi tegninger blev stillet gratis til rådighed, og fordi Marius Pedersen blev ansat som konsulent for flere ministerier.

Minna Kragelund havde særligt fokus på Andreas Bentsens søn Ivar Bentsen og hans kollega Marius Pedersen, der grundlagde Bygmesterskolen i Holbæk sammen med maleren Harald Munk.

Bedre Byggeskik er blevet karakteriseret som "nationalromantisk". Nyere forskning tyder imidlertid på, at denne tænk­ning ikke var en væsentlig drivkraft for initiativtagerne. Minna Kragelund viste, at der ikke er tale om en særlig stil, men snarere en fælles bestræbelse for at udnytte velkendte materialer som teglsten, træ og glas i funktionelle huse præget af symmetri og en rolig kadence med et stænk af klassicisme. Hensigten var først og fremmest at skaffe almindelige danskere et godt og vedligeholdelsesvenligt hus.

Holbæk Museum har overtaget Marius Pedersens hjem Bakkekammen 45 og omdannet det til et Museum og Videncenter for Landsforeningen Bedre Byggeskik. Ligesom museet har udgivet foldere med ture til bygninger inspireret af bevægelsen.

Bent Larsen, som er arkitekt, var elev på skolen først i halvfjerdserne og købte efterfølgende et snedkerværksted i byen. Han viste os rundt i "kolonien" omkring Vallekilde Højskole. Den præges af træbeklædte huse inspireret af svensk byggeskik og tegnet af bl.a. Martin Nyrop. Turen sluttede på den smukke gård Højvang, der blev tegnet af Ivar Bentsen og stod færdig i 1914.

En regnbyge spolerede ikke indtrykket af en strålende højskolehistorisk dag.

Vallekilde Højskoles Øvelseshus
Vallekilde Højskoles Øvelseshus fra 1884 er tegnet af Martin Nyrop og Andreas Bentsen.
Gården Højvang
Gården Højvang fra 1914 er tegnet af Ivar Bentsen.

Vallekilde Valgmenighedskirke
Vallekilde Valgmenighedskirke fra 1882 er tegnet af Andreas Bentsen og
ombygget 1910-20 af Ivar Bentsen.

Tekst og foto: Bestyrelsen ved Lars Høbye