Referat fra den ordinære generalforsamling 2017

Højskolehistorisk Forenings ordinære generalforsamling blev afholdt i Højskolernes Hus tirsdag den 2. maj 2017 kl. 16.30.
Deltagere: Foreningens bestyrelse, regnskabsfører, sekretær, enkelte medlemmer og to gæster fra Unesco-projektet om immateriel kulturarv.

1. Valg af dirigent:

 • Henrik Køber

2. Bestyrelsens beretning:

 • Formand Mogens Hemmingsens beretning kan læses her.

3. Godkendelse af revideret regnskab:

 • Regnskaber for 2016 viser et overskud på 1.361 kr.
 • Regnskabet godkendt

4. Indkomne forslag:

 • Ingen forslag

5. Fastsættelse af kontingent for 2018:

 • 200 kr.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 • Lisbeth Magnussen og Mette Havsteen-Mikkelsen blev genvalgt
 • Bestyrelsen består herefter af:
  • Formand Mogens Hemmingsen (2016 - 2018)
  • Næstformand Lars Thorkild Bjørn (udpeget af FFD)
  • Kasserer Hans Grishauge (2016 - 2018)
  • Lisbeth Magnussen (2017 - 2019)
  • Mette Havsteen-Mikkelsen (2017 - 2019)
  • Suppleant: Ditte-Marie Baungaard

7. Valg af revisor:

 • Kirsten Floris ønskede ikke genvalg.
 • Henrik Køber blev valgt.

8. Eventuelt:

 • Kirsten Floris blev takket for arbejdet som revisor.
 • Arne Andresén blev takket for sit store arbejde med medlemkartoteket og regnskabet. Dette arbejde bliver overtaget af Ditte-Marie Baungaard, bestyrelsens suppleant.

Tekst: Bestyrelsen ved Kjeld Krarup