Referat fra den ordinære general-forsamling 2015

Højskolehistorisk Forenings ordinære generalforsamling blev afholdt i Højskolernes Hus mandag den 13. april 2014 kl. 17.00.

1. Valg af dirigent:
- Gunhild Skovmand Jensen blev valgt til dirigent.
- Forsamlingen godkendte, at generalforsamlingen kunne afholdes trods for
  sent indkaldelse.

2.Bestyrelsens beretning:
- Den vedhæftede skriftlige beretning blev godkendt.

3. Godkendelse af det revidere regnskab:
- Regnskabet, som var udsendt til medlemmerne, blev godkendt.

4. Indkomne forslag:
- Ingen

5. Fastsættelse af kontingent:
- Kontingentet for 2016 blev fastsat uændret til 200 kr.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
- Anette Wolthers og Lars Høbye blev valgt for perioden 2015/16 - 2016/17.
- Suppleanter: ingen opstillede.

7. Eventuelt:
- Hanne Engberg oplyste, at hendes bog er i kommission hos Gyldendal og kan
  købes i boghandelen for 180 kr.

Tekst: Bestyrelsen ved Kjeld Krarup

Forstander på Frederiksborg højskole ved Hillerød, som han oprettede i 1895

Forstander på Frederiksborg højskole ved Hillerød, som han oprettede i 1895.