Referat fra den ordinære generalforsamling 2023

Højskolehistorisk Forenings ordinære generalforsamling blev afholdt i Højskolernes Hus den 22. maj 2023.

Deltagere: Mogens Hemmingsen (MH), Lars Thorkild Bjørn (LTB), Lisbeth Magnussen (LM), René Karottki (RK), Henrik Køber (HK), (Mette E. Havsteen-Mikkelsen (MHM), Jonas Møller (JM) og Kjeld krarup (KK).

 1. Dirigent: Henrik Køber blev valgt til dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning

Morgens Hemmingsen, aflagde bestyrelsens beretning (se beretning) om foreningens opgaver, der i år især har drejet sig om

 • registrering af folkehøjskoler siden tidernes morgen, der nu er afsluttet med omkring 350.
 • indsamling af højskoleerindringer fra nyere højskoler 1960-2000 stadig er i proces og foreløbig er 12 nyere højskoler beskrevet. Af de 100 nye er der i øvrigt kun en fjerdedel tilbage.
 • samarbejdet med FFD om at udgive en ny historisk tekstsamling om folkehøjskolernes idegrundlag til udgivelse i november, alternativt til marts 2024. Vi stiler mod at arrangere Højskolehistorisk Forum i den anledning.
 • udarbejdelsen af en foreløbig fortegnelse over højskoleforeninger.
 • fortsat at inspirere studerende og andre til at interessere sig for højskolehistorie – gennem hjemmesiden, Facebook og 2 årlige nyhedsbreve.
 • arbejdet med at udarbejde i år 8 biografier til Højskolebladet og efterhånden få lagt de ”navnkundige” på foreningens egen hjemmeside også.
 • arbejdet med at øge medlemstallet i foreningen, hvor målet er 50 skoler. Vi er nu oppe på 36 skoler.
 1. Regnskab for 2022

Det reviderede regnskab for 2022 udviste et underskud på 4.560 kr. Foreningen havde pr. 31/12-2022 en egenkapital på 24.754,64 kr. Desuden er der hensat 50.000 kr. fra Grundtvigs Fond til udgivelse af højskolehistoriske tekster. Revisor havde ingen forbehold eller kritiske bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent

Uændret i 2023, men fra 2024 forhøjes kontingentet for skoler til 300 kr. Enkeltpersoner fortsat 200 kr. og studerende fortsat 50 kr.

 1. Valg til bestyrelsen for perioden 2023 - 2025:

Genvalg af Lisbeth Magnussen og Mette E. Havsteen-M. 

 1. Valg som suppleant for perioden 2023- 2024

Knud Erik Terkelsen valgt (in absentia, men han har indvilliget).

 1. Valg af revisor
  Kjeld Krarup valgt.

 2. Eventuelt

Intet under eventuelt.

I anledning af at Lars Thorkild Bjørn med generalforsamlingen træder ud af bestyrelsen, takkede Mogens Hemmingsen ham for mange års både fagligt og personligt arbejde med højskolehistorien - i foreningen siden 2011. Således blandt andet med højskolefortegnelsen, med ”de navnkundige”, med højskolerne under besættelsen foruden med formidlingen af højskolehistorien i velbesøgte foredrag.

Lars Torkild udnævnes som æresmedlem.

Lars Thorkild Bjørn takkede hver enkelt for godt højskole-samarbejde i foreningen. Og foreningen fik lovning på, at vi godt må trække på hans store viden i tiden der kommer.

 

Referat: Mette Havsteen-Mikkelsen

Godkendt af referenten den 22. maj. 2023

Godkendt af dirigenten den 12. juni 2023