Referat fra den ordinære generalforsamling 2019

Højskolehistorisk Forenings ordinære generalforsamling blev afholdt på Roskilde Festival Højskole d. 7. maj 2019 kl. 16.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
  • Henrik Køber blev valgt
 2. Bestyrelsens beretning:
 3. Det reviderede regnskab:
  • Godkendt
 4. Indkomne forslag:
  • Ingen
 5. Fastsættelse af kontingent:
  • Kontingent for 2020:
   a. enkeltmedlemmer og skoler: 200 kr.
   b. studerende og højskoleelever: 50 kr.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  • Mette Havsteen-Mikkelsen, Ditte-Marie Baungaard og Lisbeth Magnussen blev genvalgt for 2019 – 2021
  • Mikkel Skovgaard blev genvalgt som suppleant for 2019 – 2020
 7. Valg af revisor:
  • Henrik Køber genvalgt for 2019-2020 
 8. Eventuelt: intet