Referat fra den ordinære general-forsamling 2016

Højskolehistorisk Forenings ordinære generalforsamling blev afholdt i Højskolernes Hus tirsdag den 24. maj 2016 kl. 17.00.

1. Valg af dirigent:
- Henrik Køber blev valgt til dirigent

2. Bestyrelsens beretning:
- Den vedhæftede skriftlige beretning blev godkendt.

Udvalgte bemærkninger fra mødedeltagerne:

 • Ole Vind foreslog, at hjemmesiden henviser til diverse arkiver.
 • Lars Høbye fremhævede, at partnerskaber kan styrke forskning på højskoleområdet.
 • Hans Grishauge spurgte, hvad skal vi gøre ved de højskolearkivalier, som nu ligger i kælderen på Liselund i Slagelse?
 • Lisbeth Trinskær pegede på spændingsfeltet mellem højskole og samfund.
 • Arkivmateriale bør behandles ud fra en professionelt synsvinkel.

3. Godkendelse af det revidere regnskab for 2015:

 • Indtægter lavere end i 2014. Udgifterne højere end i 2014. Kassebeholdning reduceret med et underskud på ca. 2.000 kr.
 • Regnskabet blev godkendt

4. Indkomne forslag:
- Ingen

5. Fastsættelse af kontingent:
- Uændret kontingent for 2017: 200 kr.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 • Bestyrelsesmedlemmer:
  • Mogens Hemmingsen (2016 - 18)
  • Lars Thorkild Bjørn (2016 - 18)
  • Hans Grishauge (2016 - 18)
  • Lisbeth Magnussen (2015 - 17) nyvalgt for restperioden
  • Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen (2015 - 17) nyvalgt for restperioden
 • Suppleant: Ole Vind
 • Revisor: Kirsten Floris

7. Eventuelt:

Tekst: Bestyrelsen ved Kjeld Krarup