Litteratur om folkehøjskoler

Af Lars Thorkild Bjørn og Kjeld Krarup

Rødding Højskole 1931-32
Rødding Højskole 1931-32

1. Højskolelitteratur

 • H. Rosendal: Danmarks Folkehøjskoler & Landbrugsskoler 1844-94. 177 sider. Odense 1894.Udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler i anledning af 50-års jubilæet. Nøje gennemgang af samtlige 146 skoler med statistisk materiale, navne på forstandere og lærere samt oplysninger om statstilskud. Med register.

 • Ludvig Schrøder: Den nordiske Folkehøjskole, Gads Forlag 1905, 488 sider. En meget udførlig beskrivelse af de fleste højskoler og dens "mænd". "Det må beklages, at de af "Indre Mission" oprettede højskoler i det hele har holdt sig tilbage fra samarbejdet". Desuden findes meget gode beskrivelser af danske folkehøjskoler udenfor landets grænser samt i Norge, Sverige og Finland. Ill. Med person- og skoleregister.

 • A. Nordahl-Petersen: Danmarks Højskoler i tekst og billeder. Arnold Jacobsens Forlag

  1. udgave 1908 (gotiske bogstaver) 455 sider
  2. udgave Folkeudgave (latinske bogstaver, mindre billeder) 1909. 336 sider. Bogen bygger på Rosendals oversigt fra 1894, men er ajourført og udvidet med ret udførlige personbeskrivelser. Ill. Med skoleregister.

  Se sidstnævnte udgave som onlineudgave

 • Anton H. Hollmann: Den Danske Folkehøjskole, Gyldendal 1910. 160 sider.

  Oversat fra "Die Dänische Volkshochschule" Parcy Verlag, Berlin 1909.

  Forfatteren var landbrugsattache ved det tyske gesandtskab i Danmark og udgav bogen på tysk i 1909. Oversat af Anders Vedel, Roskilde Højskole 1910. Grundig beskrivelse af højskolens baggrund, miljø, undervisningsstof og metode.

 • Den danske Folkehøjskole gennem hundrede aar. Skandinavisk Bogforlag 1939-40.

  Bd. 1 alment værk om højskolens opkomst og vækst. 484 sider.
  Bd. 2. beskrivelse af de enkelte skoler + statistik. 478 sider.

  Grundig gennemgang af højskolebevægelsen og de enkelte skoler - påbegyndt af A. Vedel og redigeret af Ernst J. Borup & Fred. Nørgaard. Ill. Med personregister.

 • Danmarks Folkehøjskole 1844-1944. Det danske Forlag. Udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler1944. (Arnfred, Bækhøj og C.P.O. Christiansen)  596 sider.  Foreningens officielle jubilæumsbog. Sidste del omfatter hilsner og udtalelser fra tidl. højskoleelever. Ill. med navne- og sagsregister.

 • Roar Skovmand: Folkehøjskolen i Danmark 1841-1892. Studier over en Oplysningsbevægelse i det 19. århundrede. Doktordisputats. Det danske Forlag 1944.

 • Valdemar Stenkilde: Den grundtvigske Folkehøjskole 1844-1844, Artikler og taler. Gjellerups Forlag 1944. 421 sider. Med emneoversigt og navneregister. Interessant kildesamling af forskellige højskolefolks åbningstaler m.v.

 • Fridlev Skrubbeltrang: Den danske Folkehøjskole. Det danske Selskab i kommission v. Gad.  1946. 224 sider. Med litteraturliste og register. Skrevet som en grundbog for Det danske Selskabs sendemænd - bygger på bl.a. Roar Skovmands disputats.

 • Th. Rørdam: Folkehøjskolen. Det danske Selskab 1966. 192 sider. "Denne bog er skrevet for uindviede" men giver en særdeles god indføring i folkehøjskolebevægelsens alsidighed. Ill. Med noter, person- og sagregister.

 • Festskrift til Roar Skovmand, 1978

  • Vilhelm Nielsen:Folkehøjskolerne 1950 - 1975. Rekruttering og indhold

 • Th. Rørdam: De danske Folkehøjskoler. Det danske Selskab 1979. 188 sider. Ill. Ajourført udgave afFolkehøjskolen med oversigt over samtlige højskoler 1979. Ill. Med person- og sagsregister.

 • Roar Skovmand:Samspillet mellem Nordens folkehøjskoler indtil anden verdenskrig,1983

 • Gunhild Nissen: Udfordringer til Højskolen. Danske Folkehøjskoler 1844-1994. Udgivet af FFD, 1994. 393 sider. Ill. Med navneregister.

Erindringer m.m.:

 • Julehilsen til deltagerne i "Otte dage på højskole",1913
 • En højskolevinter. Elevdagbog fra provisorieårene i 1880'erne,1968
 • J. Th. Arnfred fortæller,1977
 • Tid til at mindes Bøgh,1991
 • Richard Andersen og Ole Wivel: Johannes Rosendahl. Dagværk og natarbejde, folkeoplysning og modstandskamp,1995
 • Frederik Christensen: Med livet i højskolen,2008(?)

Debat m.m.:

 • M. Steenstrup: Anklagerne mod Højskolerne belyst ved kjendsgerninger,1886

 • Højskolen til debat, redigeret af Johannes Rosendahl,1961(1)

 • Ungdomsoprør og folkehøjskole. Skriftlige bidrag af elever, lærere og forstandere. Samlet af Gustaf Bengtsson,1969

 • Holger Kjær: Højskolens grund,1971

 • Knud Hansen: Refleksioner fra en kakkelovnskrog, Dansk Udsyn1974

 • Finn Slumstrup: Dobbelte spor,1982

 • Frederik Christensen: Folkehøjskolen - og det elsk-værdigste i nærheden, 1984

 • Højskolen til debat 1984, redigeret af Finn Slumstrup,1984(2)

 • Finn Slumstrup: Vallekilde Jerusalem,1989

 • Midt i højskolen, redigeret af Else - Marie Boyhus,1991(3)

 • G. Prakash Reddy: Har du været på højskole? En indisk antropolog ser på mini-Danmark,1997

 • Jes Fabricius Møller: På sejrens vej - historien om Skolesamvirket Tvind og dets skaber Mogens Amdi Petersen,1999

 • Martin Østergaard-Nielsen: Når demokratiet slår hårdt - en bog om Tvind-sagen,2005

 • Levende ord i 130 år. Det stod i Højskolebladet,2006

 • Undervisning af bred almen karakter (UBAK),2011

 • Hvorfor skal hverdagen ligne en slutspurt? Højskolen til debat 2012,2012(4)

 • Rasmus Kolby Rahbek og Jonas Møller: Højskolepædagogik - en fortælling om livsoplysning i praksis,2015

 • Louis Mogensen: Solskin og lyn og om at kende forskel,2015

 • Højskolens idé. Tillæg til Højskolebladet, 8. december 2016

Folkehøjskolernes Forening i Danmark:

 • Thomas Rørdam: Foreningen for folkehøjskoler 1941-81, 2. udgave,1983

Folketinget/Ministerierne:

 • Tekster om folkehøjskolen. Undervisningsministeriet,1974

 • Undervisningsministerens redegørelse til Folketinget om folkehøjskolerne,1997

 • Rapport fra Højskoleudvalgets folkemøde i Odense den 25. november 1998,1998

 • Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse, nr. 8,1999:

  • Keld Møller Pedersen: Højskolen som bindeleddet mellem fortid og nutid, s. 3 - 9

  • Jørgen Carlsen: Vi er her allerede. Om folkehøjskolen som moderne uddannelsesinstitution, s. 14 - 22

  • Margrethe Vestager: Folkeoplysning og højskoler, s. 56 - 60

  • Tilsynsberetning Folkehøjskoler 2000,2001

  • Rapport fra Højskoleudvalget,2004

Litteratur fiktion:

 • Jytte Borberg: Sjælen er gul,1981.

Højskoler uden for Danmark

 • Gunnar Solvang: Georg Bidstrup & John C. Campbell Folk School – en dansk højskolemand i North Carolina, USA. Forlaget SOLVANG. 2023.
  Læs anmeldelse

2. Enkelte højskoler

Askov Højskole:

 • Hans Lund: Askov Højskole 1865 - 1915, 1965

 • Finn Slumstrup: I skyggen af krisen, Særtryk af Dansk Udsyn nr.2,1995

 • Poul Engberg: Askov Højskoles historie - genoplevet og fortalt af Poul Engberg,2004

 • Hans Henningsen: Demokrati og Eksistens - et personligt tilbageblik,2004

Bornholms Højskole:

 • Svend Aage Møller: Bornholms Højskoleliv,1993

Egmont Højskolen:

 • Hanne Klitgaard Larsen: Klædt på til livet. En krønike om Egmont Højskolen 1956 - 2006,2006

 • Michael Pedersen: Solidaritet, myndighed og værdighed. Et øjebliksbillede,2006

Egå Ungdoms-Højskole:

 • Egåbogen1946

 • Egåbogen1970

Grundtvigs Højskole Frederiksborg:

 • Harpens kraft - Frederiksborg Højskole 100 år,1995

 • Grundtvigs Højskole Frederiksborg 1856 - 2006,2006

Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg:

 • Troels Rasmussen: Lederuddannelse og demokrati. En gymnastikhøjskoles historie,2001

Højskolen Snoghøj:

 • Klara Korsgaard, Finn Slumstrup og Torben Egeris: Højskolen Snoghøj i 100 år,2013

Jaruplund Højskole:

 • Jaruplund Højskole 50 år,2000

Kolding Højskole:

 • 20 års jubilæum, Tryk 1/92,1992

 • Hans Evermann m. fl. (red.): Eksperimenter! Kolding Højskole 25 års jubilæum - 1972-1997,1997

Krogerup Højskole:

 • Hal Koch: Et udvalg ved Bodil Koch i samråd med Per Salomonsen og K.E. Bugge,1963:

  • Om Krogerup. Til angreb og forsvar, s. 46 - 66

  • Krogerup 1969, årsskrift,1969

  • Poul Nyboe Andersen: Hal Koch og Krogerup Højskole,1993

Kunsthøjskolen i Holbæk:

 • Kunsthøjskolen på Holbæk slot ladegård 1962 - 1987,1987

Løgumkloster Højskole:

 • Alting er altid på vej. Løgumkloster Højskole 1960 - 2010,2010

Mariager Høj- og efterskole:

 • Finn Slumstrup: Med Gud i centrum. En fortælling om Pinsevækkelsens høj- og efterskole gennem 60 år,2015

Musik- og teaterhøjskolen:

 • Musik- og teaterhøjskolen. De første 25 år,2009

Ollerup Gymnastikhøjskole:

 • Hans Bonde: Niels Bukh. En politisk-ideologisk biografi, bd. 1-2,2001

 • Camilla Damkjær og Simon Finnerup: Kunst og arkitektur på Gymnastikhøjskolen i Ollerup,2007

Ry Højskole:

 • Hans Munk Pedersen: … at se med egne øjne. En krønike om Ry Højskoles 1892 - 1992,1992

Rødding Højskole:

 • Käthe Z.S. Pedersen og John Pedersen: Rødding Højskole 1844 - 1994,1994

Rønde Højskole:

 • I hjerterne begynder. Rønde Højskole 100 år, 1997

 • Henrik Vinther: At finde min vej - i samspil med andre. 125 års skolehistorie: Rønde Højskole 1897-2022 og Rønde Efterskole 1936-2022. 2022

Rønshoved Højskole:

 • Fædre og arv. Rønshoved Højskole 1921 - 1996. Et tilbageblik med bidrag til den nødvendige samtale om højskolens nutid og fremtid,1996

Silkeborg Højskole:

Skælskør Folkehøjskole:

 • Skælskør Folkehøjskole. Et jubilæumsskrift 1908 - 83,1983

Uldum Højskole:

 • 150 år Uldum Højskole,1999

Ungdomshøjskole ved Ribe:

 • J.Kr.la Cour Madsen: på vej mod en fri skole. Rapport og debat,1969

Vallekilde Højskole:

 • Vallekilde Folkehøjskole, årbog 1975,1975

 • Vallekilde Højskole 150 år 1865 - 2015,2015

 

LINKS: 

SAMs højskolehistoriske Arkiv 

SAM står for Svend Aage Møller, som i mange år har arbejdet med højskolernes historie, specielt Bornholms Højskole, hvor han var lærer i 35 år. Der er således fokus på Bornholm, men også på højskolerne i bred almindelighed, dog med særlig vægt på undervisningen og skolernes daglige liv.                                                                                

 Søg efter mere højskolehistorie på https://bibliotek.dk