Arkivalier og genstande

Foreningen for Folkehøjskolens Historie besøger Vartov-Arkivet

Foreningen samarbejder med institutioner, som registrerer, indsamler, forsker i og formidler højskolehistorie. Den har ikke eget arkiv eller museum.

Søger du bevaringsværdige arkivalier eller genstande?

Hvis du har eller søger bevaringsværdige arkivalier eller genstande, der kan belyse højskolehistorie, så er du velkommen til at henvende dig til Højskolehistorisk Forening og få råd.

Kontakt Mogens Hemmingsen på telefon 28 19 83 45 og mail mogens.hemmingsen@hotmail.com, Mette Havsteen-Mikkelsen på telefon 61 39 16 78, mette-olaf@mail.tele.dk eller Kjeld Kraup på telefon 22 50 19 43 og mail krarupkjeld@gmail.com.

Du kan også henvende dig til:

Lokalarkiverne

www.arkiv.dk kan man søge i alle landets lokalarkiver og der er god vejledning undervejs. Mange arkivalier er registrerede. Ellers må man henvende sig til de relevante lokalarkiver og få hjælp. Se også "Arkivvejviseren - din indgang til lokalhistorien": arkivvejviseren.dk

Rigsarkivet

I www.rigsarkivet.dk kan man gennem 'Søg i samlingerne' søge på tværs i systemet efter en bestemt person, højskole, forening, genre, emne eller hvad som helst. Der er god vejledning undervejs. Arkivskaberen er typisk den person, højskole eller forening, der har afleveret sagerne til arkivet. Rigsarkivets arkivalier befinder sig over hele landet.

Vartov-arkivet

Vartov-Arkivet indsamlede, registrerede og bevarede kilder fra de folkelige bevægelser samt det grundtvigske kulturmiljø og stillede dem til rådighed for forskning og formidling. Med udgangen af 2010 er arkivet nedlagt og samlingerne fordelt på Lokalarkiver og Rigsarkivet.

Se oversigt over arkivaliernes fordeling.

Grundtvig-biblioteket i Vartov

Grundtvig-biblioteket i Vartov, Farvergade 27A København K, er der en stor samling af Grundtvig-skrifter og relevant trykt højskolelitteratur, tidsskrifter, f.eks. Højskolebladet og årsskrifter fra elevforeninger m.m.
Tlf: 41939003, e-mail: bibliotek@vartov.dk

Højskolers egne arkiver

Se Vejle Idrætshøjskoles Historie: https://historie.vih.dk/

Vallekilde Højskoles arkiv, VALLEKILDE-ARKIVET:
https://vallekilde.dk/om-vallekilde/vallekilde-arkivet/

Bornholms Højskoles arkiv samt kildemateriale fra en række andre højskoler:
http://www.sams-arkiv.dk/index.html

Friskolearkivet

Friskolearkivet rummer arkivalier fra friskolerne, Dansk Friskole-forening,
Den frie Lærerskole og fra personer, foreninger og institutioner med tilknytning til de folkelige bevægelser. Håndbogsamlingen i arkivet består af bøger, der omhandler det folkelige arbejde igennem de seneste 200 år. Arkivet benyttes af studerende, private og forskere fra hele Danmark og udlandet.

friskolearkivet.dk

Adresse: Videns- og Studiecenter for Fri Skole, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge.
Kontakt daglig leder Lis Toelberg på telefon 31 79 18 32, lis.toelberg@gmail.com.

Arkivalier om efterskolerne

Arne Kristiansen, tidligere efterskolekonsulent, har udfærdiget nedenstående udførlige fortegnelser over efterskolerne fra starten i 1842 til for nylig. Han rådgiver gerne, hvis der ønskes yderligere oplysninger. Tlf.: 64721776, e-mail: lak@123dk.dk.

Alfabetiske liste med alle efterskoler og deres oprindelige og udskiftede navne: https://www.dropbox.com/s/dfjs22797j44oyt/Skoler%20alfabetisk.xlsx?dl=0

Kronologisk liste over efterskolerne: https://www.dropbox.com/s/mwfa77dcjasjt1v/Skoler%20kronologisk.xlsx?dl=0

Vedr. nuværende efterskoler og personer: kontakt evt. Hanne Lautrup i Efterskoleforeningen. tlf.: 33 17 95 82 og e-mail hl@efterskolerne.dk