Christen Mikkelsen Kolds levnedsløb

Af Lars Thorkild Bjørn

Frimærke fra 1966 Frimærke fra 1966

1816 29. marts: Født i Thisted, søn af en skomager Mikkel Christensen Kold.

1830 april: Konfirmeret - som årets dygtigste konfirmandelev.

1831 maj: Omgangslærer i Fårtoft ved Thisted.

1831 november: Huslærer hos proprietær Lillelund på Kovstrup ved Sønderhå.

1834 august: Optaget på Snedsted Seminarium.

1835: Møder lægprædikant Peter Larsen Skræppenborg i Håsum.

1836 1. oktober: Afslutter læreruddannelsen i Snedsted.

1836 november: Huslærer hos provst J. Chr. Sørensen, Solbjerg, Mors.

1837 31. januar: Afholder vækkelsesmøde i Solbjerg præstegård.

1837 1. november: Vikar i Øster Jølby skole på Mors.

1838 sidst i januar: Afsættes som lærer i Øster Jølby.

1838  1. maj: Huslærer hos Knud Lausten Knudsen, Forballum.

1839  vinter: Besøger ofte præsten Daniel Hass i Mjolden præstegård.

1840 Vinter: Holder "Danske Samfund", højskoleaftener i Forballum..

1841 efterår: I lære hos bogbinder Falck, Købmagergade, København.

1842 1. oktober: Kold får svendebrev som bogbinder.

1842 1. oktober: Påbegynder rejsen til Tyrkiet med missionær Daniel Hass.

1842 1. december: Ankommer til Smyrna - bor i forstaden Bucha (Buca).

1844 marts: Nedsætter sig som bogbinder i Smyrna.

1847 maj: Forlader Tyrkiet og sejler fra Smyrna til Triest.

1847 juni: Ankommer til Triest, køber en trækvogn og begynder hjemrejsen.

1847 september: Ankommer til Thisted. Har planer om at emigrere til Amerika.

1847 1. november: Huslærer hos pastor C. F. Hassenfeldt i Gl. Sogn, Holmsland.

1848 1. april: Soldat i Vejle frivillig Jægerkorps. Militær træning på Fyn.

1848 sommer: Forsvar af Kolding. Bor i Dons nær P. Larsen Skræppenborg.

1848 1. november: Kold hjemsendes og bliver huslærer i Sdr. Felding.

1849 efterår: Huslærer hos Birkedal i Ryslinge. Arrangerer højskoleaftener.

1850 sommer: Påbegynder byggeriet af første højskole i Nørremarksgyden.

1850 november: Skriver "Om Børneskolen". Skriftet bliver først kendt efter 1870.

1851 januar - april: Kold bor på Bjerregård, Uldum og underviser Jens Jørgensens børn.

1851 november: Kolds første højskole i Ryslinge åbner med 15 elever.

1852 1. maj: Kolds friskole åbner i lejede lokaler i Dalby på Hindsholm.

1853 sommer: Kold bygger sin anden højskole og flytter fra Ryslinge til Dalby.

1858 26. marts: Myndighederne besøger skolen i Dalby ("skoleslaget").

1860: Kold begynder sit tredje højskolebyggeri i Dalum ved Odense.

1862 november: Højskolen i Dalum åbnes med 58 elever.

1863 maj: Første højskolehold for kvinder med 18 elever.

1866 8. august: Gift i Fangel kirke med 22 årige Ane Kirstine Jakobsen (død 1902).

1866 11. september: Kold taler for 1000 tilhørere ved vennemødet i København.

1867 27. april: Datteren Marie fødes. 1891 gift m. gdr. Peder Pedersen (død 1925).

1869 20. februar: Datteren Kristine fødes. Ugift  (død 1930).

1869-70: Kolds sidste elevhold på godt 100 karle.

1870 6. april: Kold dør og begraves på kirkegården i Dalum.

1870 november: Kolds søster Marie og hendes mand J. P. Lebæk viderefører skolen som ren pigehøjskole.

1886: Kolds Højskole videreføres som Dalum Landbrugsskole.

1924 11. februar: Kolds gamle højskolebygniger nedbrænder.

Martin Kristensens tegning af Christen Kold 1865
Martin Kristensens tegning af Christen Kold 1865

Marts 2016

Se også artiklen om Christen Kold

Illustrationer: Stillet til rådighed af forfatteren.