Snoghøj Gymnastikhøjskole

Tidligere højskolelærer Ragnhild Laumark-Møller fortæller om sin barndom og ungdoms oplevelser på Snoghøj Gymnastikhøjskole.

 

 

Snoghøj Højskole 1957

Snoghøj Højskole 1957

Når man kører med toget fra Middelfart mod Fredericia over den gamle Lillebæltsbro, kan man ned til venstre på Jyllandssiden se et smukt syn: en gulkalket slotslignende bygning med et slankt spir midtpå - Snoghøj højskole.

I den periode, der skal berettes om her, var den gymnastikhøjskole, men den var egentlig oprettet i 1813 af Andreas Otterstrøm  - som fiskerhøjskole. Men i 1925 var det slut. To kvinder på 32 år, Anna Krogh og Jørgine Abildgaard, købte skolen og døbte den om til Snoghøj Gymnastikhøjskole. Det var en pigeskole - 3 måneder om sommeren og 5 om vinteren - og formålet var helt klart at skabe en skole, der kunne uddanne de unge til at tage en opgave op som gymnastikleder i deres hjemsogne. - De to forstanderinder havde på dette tidspunkt mødt den gymnastik, som den finske gumnastikpædagog Elli Björksten repræsenterede - en feminin, let og elegant stil, der blev et modstykke til den meget maskuline og kraftfulde gymnastik, som f.eks.praktiseredes på Ollerup under Niels Bukhs ledelse.

Da skolen åbnede i 1925 kom der 60 sommerpiger - så skolen fik en rigtig god start. - Anna og Jørgine gjorde meget for at understrege, at skolen skulle være et hjem for pigerne, så de ansatte levede hele deres liv sammen med eleverne. De lærere, der var ansat, var i de fleste tilfælde ugifte, og havde derfor mere tid til rådighed - sådan tænkte man i hvert fald. -  Jeg tror nu også, det var fordi en gift lærer ikke kunne forsøge en familie med den løn man fik på den tid!

Skolen udbyggedes hurtigt. Der kom en gymnastiksal og i 1933 kom kirken til - og så kunne man stå i hallen med Lorenz Frølichs store malerier og se de fire døre i hver sin retning: kirke, foredragssal,spisesal og gymnastiksal! Det var og er et meget særpræget rum.

Sommerferier på højskole

Min erindring om Snoghøj går tilbage til 1941, da jeg var på sommerferie der. Det eneste jeg med sikkerhed husker er, at jeg legede med Sune Andresens søn Jørgen. Vi morede os med at rulle ned ad skrænten til den store plæne! Det næste er 1943, lige inden tyskerne for anden gang besatte skolen. Jeg var 5 år og havde ingen fornemmelse for den alvorlige tid, danskerne levede i, men jeg husker de mange voksne piger, der kappedes om at forkæle en lille feriepige - jeg husker specielt en, der gik med mig i vandet og passede på, at jeg ikke kom i nærheden af en brandmand.

Efter krigen kom jeg hver sommer til Snoghøj på ferie med forældre og søstre.  Min morfar, Magnus, der var bror til Jørgine, havde nemlig solgt sit landbrug i Grauballe og blev nu altmuligmand på Snoghøj. Han slog plænerne og kridtede baner op, han tog sig også af mindre reparationer - det han kunne klare, for han led meget af astma.

Gymnastik ved Lillebæltsbroen 1956
Gymnastik ved Lillebæltsbroen 1956

Alt var knust

Min stærkeste erindring om skolen efter krigen var i 1945, da den blev frigivet igen. Det var et forfærdeligt syn! Da tyskerne forlod skolen i maj 1945, blev den straks efter beslaglagt af englænderne - og det har tyskerne været klar over, for inden de forlod skolen, ødelagde de alting, så det kunne bliveså besværligt som muligt for englænderne at bo der. ALT var ødelagt. Møbler brækket i stykker, spejle, håndvaske, toiletkummer var knust. Jeg husker de små eneværelser oppe over kirken, som var indrettet med en skrivepult, hvor klappen skjulte en vaskekumme m. spejl. Alle var knust! - Og gik man ned til vandet, måtte man uden om en afspærring. For i det nærmeste hjørne af mosen havde tyskerne kastet deres våben og ammunition, også et par enkelte miner lå der. Det var simpelthen livsfarligt.

Men efter at englænderne i sommeren 1945 havde brugt skolen som lazaret, blev den frigivet den 20. oktober - og så rykkede håndværkerne ind. De sled i det, pigerne skurede og skrubbede og pudsede de nye vinduer - og 15. november kunne man igen modtage elever. Det må have været en stor dag!

De følgende år blev gode for skolen med meget store elevhold. 1947-48 og 49 var kæmpestore hold, størst om sommeren. I 1949 var der 180 sommerelever. De deltog med stor succes i Lingiaden i Stockholm. - Hjemme kneb det med pladsen. 2-mands værelser blev til 3-mands - og 3-mands til 4-mands - ja selv oppe på skolens landbrug ved landevejen var der elever anbragt. Jeg husker, at min morfar den sommer måtte afgive et af sine to rum på gården til 3 sommerpiger!

Fest og glæde

Somrene på Snoghøj var fyldt med fest og glæde. Elevmødet, hvor 4-500 gamle elever gjorde gymnastik nede på den store plæne - og hvor sommerpigerne sluttede med en flot opvisning. Et andet fast indslag var folkedans og så det store friluftsspil, somme tider instrueret af Solveig Bording, men de fleste gange af visceskoleinspektør Harald Malling fra Varde, som selv var en glimrende skuespiller.

Jeg husker især spillet i 1949. Der opførte eleverne" Aladdin" med Harald Malling selv som Noureddin og hans datter Ida som Gulnare. - Solveig Bording var Aladdin! Alle vi feriebørn var med som statister i folkemængden i Isfahan! - Men det, der imponerede en 11-årig mest var de 40 sorte og 40 hvide slaver, der kom marcherende ud fra krattet og ned på den store plæne! Alle 80 bar et fad på hovedet med rige gaver: ædelsten og guld - fadene var elevernes blikvandfade, indsvøbt i guld-og sølvpapir - ægdelstenene var små bolde, pakket ind i silkepapir i mange farver! Bagefter sprang de 40 sorte slaver i Lillebælt. Den mørke hudfarve var nemlig skabt af mange liter soja!

I 1950 oplevede jeg en anden fin ting. Højskolen holdt 25 års jubilæum. Dronning Ingrid kom på besøg, mange hold gav opvisning, ikke mindst holdet af ca. 500 gamle elever var flot at se. Midt på eftermiddagen blev der afsløret en sten på 100-års dagen for slaget ved Isted i 1850. "Dag for hele Danmarks Rige," stod der på den. Jeg fik som 12-årig det betroede hverv at løfte Dannebrog væk fra stenen, mens min lillesøster så på. Vi var begge i fine hvide kjoler! - Da jeg i 1990'erne var til Nordisk højskolemøde på Snoghøj, gik jeg ned for at se stenen igen. Den var væk! Og dog. Den stod der faktisk endnu, nu dog helt dækket af brændenælder. Ak ja.

Jørgine Abildgaard og elever 1956
Jørgine Abildgaard og elever 1956

Konfirmation på Snoghøj

Mine forældre var lærerfolk på Sjælland, og jeg gik i skole hos min far. Men da jeg havde sprunget 1.klasse over, gik det sådan, at jeg skulle gå tre år i ældste klasse i stedet for to - og det syntes mine forældre var for lidt udfordrende. Da jeg tillige skulle gå til konfirmationsforberedelse hos en præst, som de ikke var ret glade for, så fandt de ud af, at jeg skulle rejse til Snoghøj og blive konfirmeret der. Og sådan blev det.

I vinteren 1951-52 var jeg på Snoghøj. To gange ugentligt sad jeg sammen med Erik fra Sønderjylland oppe i faster Jørgines tårnstue og blev forberedt. Det var gode stunder, selvom Jørgine ikke ligefrem var den fødte børneunderviser! Om formiddagen gik vi i friskolen hos Heli Kristiansen - der underviste også min morfar, bl.a. i botanik og zoologi. I eftermiddagstimerne deltog jeg så i flere fag på højskolen, bl.a. gymnastik,håndarbejde og folkedans.

De voksne elever tog sig meget af mig, og jeg havde en fin vinter, selvom hjemveen af og til plagede mig lidt. Jeg var jo kun 13 år. - Også konfirmationen var en dejlig dag, selvom det var et skår i glæden, at jeg ikke måtte få hvid kjole på. Det var forbeholdt brude, sagde faster Jørgine.

Et bittert opgør

Nogle år gik. På Snoghøj skete der store forandringer. Et bittert opgør endte med, at de to forstanderinder skiltes. Anna Krogh slog sig ned på gården, der nu var hendes, og Jørgine forsøgte at føre skolen videre. Men tiden var ved at rinde ud for den slags gymnastik. - Medau og Burmester med totalbevægelser og ledsagelse af rytmisk musik var in - så der kom ikke elever nok, til at økonomien kunne bære. I 1958 var det slut. Jørgine sluttede af med maner med at drage til Bruxelles med et hold gymnaster for at give et par succesfulde opvisninger på den store verdensudstilling.

Mit livs første netværk

Men forinden nåede jeg at være elev. Sommeren 1956 og den følgende vinter som 2-års. En ganske vidunderlig tid, hvor jeg for alvor udviklede mig og begyndte at blive voksen! Der fik jeg venner, som jeg endnu har forbindelse med. Mit livs første netværk, kan man vel kalde det.

Gymnastikken var hård træning. I den første uge var benene meget ømme! Men så fik vi det råd at gå op ad trapperne til Lillebæltsbroen en 3-4 gange. Der var 89 trin! Vi fulgte rådet  - og mirakel! - næste dag var ømheden væk. - Vi var på opvisningsturne, både i Sydslesvig og i Nordvestjylland. Specielt husker jeg opvisningen i det ottekantede forsamlingshus i Galtrup på Mors, hvor der kom så mange tilskuere, at de fleste måtte stå op. - Men også vinterskolen var god. Mange boglige timer med tid til fordybelse, gode foredrag, korsang med Esther Aagaard, børnegymnastik-praktik i Middelfart. Alt sammen udviklende og spændende. Vi var ikke mange, men havde det meget fint sammen. Jeg havde ingen penge, men betalte noget af opholdet ved at arbejde, bl.a. passede jeg skolens butik, gjorde rent i tårnstuen og biblioteket hver morgen, så det gik.

Somme tider drog jeg med faster Jørgine land og rige rundt til delingsførermøder, som det hed - møder, hvor gymnastikleder kunne deltage og få ny inspiration til deres arbejde. Så kommanderede faster, og jeg viste øvelserne. Overalt mødte vi glade gamle elever fra Snoghøj. Og jeg tror nok, jeg solede mig lidt i glansen fra Jørgine! - Mange har i tidens løb spurgt mig om, hvordan hendes foredrag var. Et er i hvert fald sikkert: de var svævende, diffuse og svære at forstå. Den ÅND, som der blev talt en del om, følte jeg meget stærkere og mere intenst var til stede i gymnastiksalen end i foredragssalen! Men det er vist en ungommelig og umoden opfatelse af tingene. Men jeg var jo også kun 18 år.

Set i bakspejlet havde det nok været klogt af Jørgine, at hun havde sluttet samtidigt med Anna Krogh. Men så var jeg ikke blevet elev. Som det gik, førte det til, at jeg i hele min seminarietid kunne holde min studiegæld nede, fordi jeg tjente penge ved at lede gymnastik.

Grundtvigske vennemøder

Det sidste, jeg skal fortælle om, er mine erindringer fra de grundtvigske vennemøder, som jeg oplevede hver sommer fra 1947 til 1957.  - Ikke fordi jeg hørte alle foredragene, som jeg næppe heller ville have forstået meget af, men mere fordi jeg husker nogle af de personer, der deltog. Der var biskop Ølgaard - det var ham, der i 1948 præsteviede de første 3 kvindelige præster. Men da havde han længe kendt Jørgine og vidst, at hun siden 1933 havde holdt gudstjenester på Snoghøj. Der var C.P.O. Christiansen og hans lystige kone Pip, Aage Møller og hans kone Julie, Jørgen Jensen, Svend Aage Nørgaard, Ingeborg Appel, Arnfred - og mange flere. - Jeg mindes, at alle damerne havde sort fløjlsbånd om håret og Grundtvignålen på brystet!! Men der deltog også unge teologer. Jeg husker Henning Thrane, der senere blev domprovst i Ålborg, og Bent Lomholt, der blev præst i Grønland og i øvrigt allerede dengang var en troubadur af Guds Nåde! Og så var der jo Frederik Christensen og Gunnar Poulsen, som jeg senere fik et godt venskab med.

Fra 1956 og 1957 husker jeg også Studenterkredsens sommermøde. Det var skik på Snoghøj, at man ud af flokken af sommerelever valgte 8-10 dygtige gymnaster ud, som så skulle hjælpe til under vennemødet og studentermødet - gratis forstås - og desuden give opvisninger ved begge kurser. De blev kaldt "de små grå" - og jeg var en af dem de to somre.

Fra studenterkredsen mindes jeg bl.a. Jørgen K. Bukdahl, som var et elskeligt menneske at tale med, men som også trampede på mine tæer, da vi skulle danse folkedans. Musikalsk var han ikke og havde vanskeligt ved at styre sine ben. -  Vores gymnastikopvisninger blev modtaget vældig godt af disse meget forskellige forsamlinger. For unge piger, som vi jo var, var det en ny og anderledes verden, der åbnede sig - og et møde med andre unge mennesker, der levede et helt andet liv end vi kendte til. -  Om dagen plukkede vi bær og hjalp til med rengøring, kartoffelskrælning og opvask.  Det var en rigtig charmerende måde at slutte vores elevtid på.

En æra sluttede

Så overtog Poul Engberg Snoghøj, og den blev nordisk/europæisk. - Jørgine lejede sig ind i en gammel præstegård ved Støvring - men indtil 1961 blev der stadig holdt todages møder for gamle elever. På Snoghøj, Støvring, Beder ungdomsskole fik vi husly til  disse stævner. Jeg har endnu den fane, som jeg var den sidste, der bar ved mødet i Beder! Det var en æra, der sluttede ved Jørgines død i 1962. En tid, der nu er glemt af de fleste, men som  det var godt at tage del i.

Jeg skylder vist at sige, at selv om jeg var "bidt" af gymnastik dengang, så varede det ikke ved. Da jeg blev færdig som lærer og fik job, var der behov for lærere, der kunne noget med musik og sang, og da det er mindst lige så tidkrævende som gymnastikken - ja, så måtte jeg vælge. Det blev så musik, klaverspil, korsang, sammenspil, orgelspil, musikforståelse, der kom til at fylde mit skema i næsten hele mit arbejdsliv.

Og det er ikke så ringe endda.

Snoghøj Højskole 1957

Snoghøj Højskole 1957

Illustrationer: Udlånt af forfatteren