Erindringsglimt Krogerup Højskole 1949-50

Af Knud Søndergaard, elev i vinteren 1949-50


Familien Skovmand boede i hovedbygningen. Roar Skovmand var viceforstander og hans hustru, Inger Dahl, forestod husholdningen og var i det daglige skolens værtinde. Familien spiste med ved måltiderne og havde deres faste pladser ved bordene.

Thora West, lærerinde med litteratur som speciale. Hun var fraskilt og boede også i hovedbygningen med sin søn, der dengang vel var 4-5 år.

Forstander Hal Koch havde en lille lejlighed lige ved siden af kontoret og foredragssalen på første sal. Hans skrivemaskine kunne ofte høres sent i de stille aftentimer. Han kom fra København til Krogerup mandag midt på eftermiddagen og var på skolen til fredag, hvis der ikke var noget i weekenden. Men han var der altid lørdag/søndag, når der var de store omegnsmøder lørdag aften med særlige foredragsgæster, optræden eller lignende (første lørdag i måneden).

Bodil Koch så vi kun sjældent. Jeg forbinder hende ikke med min vinter på Krogerup. Min erindring er, at datteren Dorte ret ofte besøgte sin far på skolen.

K. B. Andersen boede i Humlebæk og havde timer om mandagen, men ellers var det jo Danmarks Radio, hvor han var foredragschef.

Knud Gedde var forretningsfører på skolen og lærer. Han boede i Fredensborg, og var medlem af Asminderød-Grønholt sogneråd, valgt af de konservative. Han var formand for socialudvalget. Hans fagområde var lands- og kommunalpolitik og foreningsteknik og -ledelse.

Poul Nyboe Andersen boede med sin familie lige i nærheden af skolen. Han var docent på Handelshøjskolen og blev dér professor i nationaløkonomi netop den vinter. Fagområde: økonomi, ”Land og By” og Sovjetunionen.

Olga Bartholdy havde sang og musik. Hun var en dygtig pianist og forestod morgensangen. Og så stod hun for alle tiders bibliotek. Hun var som Skovmændene kommet fra Askov ved skolens start, og det var vel dem, der bar højskoletraditionen og højskoleånden ind på Krogerup i 1946.

Set i et tilbageblik var stabens rollefordeling vel et vilkår for, at Krogerup kunne have en Hal Koch som forstander. I den tid passede han tre jobs: professoratet ved Københavns Universitet, forstanderstillingen på Krogerup og formandskabet for Ungdomskommissionen (nedsat 1945).

Det sidste gav øretæver, og de virkede tilbage på skolen, der i vinteren 1949-50 kun havde ca. 35 elever. Vi havde svært ved at fylde foredragssal og spisesal. Vores interesser og baggrund var også meget forskellige.

Se i øvrigt litteratur om Krogerup Højskole her