Kerteminde Højskole - tyske flygtninge

Kirsten Øllgaard er datter af forstanderparret Ejnar og Sigrid Skovrup, Kerteminde Højskole. Hun er født i 1926, voksede op på skolen og fortæller her om, hvordan hun oplevede de tyske flygtninge på skolen fra april til november 1945. Erindringerne suppleres af citater fra skolens årsberetning, som afspejler samtidens syn på begivenhederne. Beretningen er en redigeret udgave af et interview med Kirsten Øllgaard i november 2023.

Jeg er født i januar 1926, og var 14 år, da tyskerne invaderede Danmark og 19 år, da de forsvandt igen, så det var alle ungdomsårene. Jeg mærkede til besættelsen fra dag ét, næsten, for vi havde haft en wienerpige, som boede hos os i en årrække, da jeg var barn og hun lærte os tysk og det blev jeg faktisk god til. Det var hvad jeg kunne af fremmedsprog og fra 9. april 1940 var der nedlagt forbud mod at tale tysk!

Ellers mærkede man i det daglige ikke så meget til krigen; bilerne blev klodset op, kun få kunne få benzinkort, der kom rejserestriktioner og tysk kontrol, bl.a. ved Lillebæltsbroen og færgeoverfarten ved Storebælt med krav om legitimation. Der var varerationeringer og der var beordret mørklægning fra dag ét. Luftalarmen nåede ikke ud til os, men vi kunne høre, når englænderne kom på bombetogt mod Tyskland, og fra en udsigtshøj bag højskolen kunne vi se, når de bombede Kiel.

Vi havde et rum på højskolen, som blev brugt til nogle, der skulle gemmes eller føres videre til Sverige. Vi kaldte det ”sabotør-rummet”, og alle gik rundt og snakkede om sabotørrummet, så det var ikke særlig diskret. Jeg husker det især fordi der engang kom en, der hed Helga – det var hendes dæknavn – og hun skulle overnatte, inden hun skulle videre, og hun turde ikke sove alene, for hun var i den grad blevet mishandlet af tyskerne, så hun havde angst. Hun skulle sove nede hos mig. Da vi skulle i seng om aftenen, så viste hun mig, at tyskerne havde slukket cigaretter på ryggen af hende. Da gik det op for mig, hvad krig var, og hvad det betød med den der ondskab og tortur og sådan noget.

Ellers var det noget med nogle illegale blade, der skulle uddeles, men ud over det var der ikke sådan nogen særlig virksomhed.

Kaj Munk kom nogle gange på højskolen. Han brugte den historiske skikkelse Niels Ebbesen som forbillede for modstandsbevægelsen og inddrog ham i sine foredrag. 9. april 1942 udkom Kaj Munks drama “Niels Ebbesen” og skønt tyskerne straks beslaglagde bogen, nåede 14.000 eksemplarer ud i boghandlerne, hvor de hurtigt blev udsolgt.

Jeg husker tydeligt Kaj Munks oplæsning af “Niels Ebbesen” i maj 1942; snart stod han gestikulerende på talerstolen, snart dækkede han sig bag den, det var meget dramatisk, der var åndeløs lydhørhed i den stopfyldte gymnastiksal, man glemte alt om, hvad der kunne ske, hvis tyskerne fik nys om det.

Flygtninge ankommer

Den 10. april 1945 kom tyskerne, og det var faktisk 2. gang, for de havde forsøgt at beslaglægge skolen en gang før, og det kan jeg ikke huske, hvornår det var, men da de kom 2. gang var der ikke nogen vej udenom. Min far forsøgte at parere, men det hjalp ikke, og han fik at vide, at i løbet af fem timer skulle skolen være ryddet og parat. Rygtet løb hurtigt og inden ret længe stod der 18 hestekøretøjer i gården for at hjælpe med at få ryddet ud – bøger og inventar og hvad der ellers skulle fjernes. Vi fik lov til at beholde vores private lejlighed – det var jo derfor, man havde dem inde på livet.

Far fik ringet til Sognefogeden ude i Revninge og i løbet af en time fik de arrangeret det sådan at skolen kunne bruge friskolen, kommuneskolen og et nybygget forsamlingshus. Far havde lige startet Den frie Lærerskole, og eleverne dér blev indkvarteret rundt omkring på gårdene derude. Folk var simpelthen fantastiske, en hjælpsomhed helt uden lige.

De tyske flygtninge kom ikke før næste dag. Og de kom med deres bylter, og jeg kan huske der var en der kom med en emaljeret vandkande – fra et servantestel – der havde hun sine ejendele i, det var, hvad der var. Klude om fødderne og så var der en dreng, der havde træben. Det var sådan et stoleben, med kugler på. Om han har haft en protese, der var blevet for lille, eller hvad – jeg aner det ikke, men det var frygteligt at se på.

Men vi havde ikke medlidenhed! Vi havde foragt. Ikke rart at tænke på i dag. Flygtningene kom jo fra Østpreussen – kvinder, børn og ham med træbenet og ganske få gamle mænd. De kom sejlende fra Rostock og så blev de transporteret med tog hertil. De havde gennemgået de mest forfærdelig ting, som man også kan læse om i Thomas Harders bog  ”De uønskede. De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949”, og i Marstrand Jørgensens roman ”Sange om stilhed og hjem”. Jeg tror de kom i to omgange. I alt var der 316 – på en skole, der var beregnet til omkring 60 elever!

Men vi havde været nogle flere, fordi i november 1944, da vinterskolen skulle begynde, da kom Snoghøj Gymnastikhøjskole til os. Skolen var blevet beslaglagt, fordi den lå et strategisk vigtigt sted, lige ved Lillebæltsbroen. Så de var hos os den vinter også, nogle boede på nogle husmandssteder på den anden side af skolen, og ellers var de jo stuvet sammen, som de nu bedst kunne. De skulle jo så også flyttes, da tyskerne kom i april, og de kom ud på Lundsgaard, en herregård ved Kerteminde. Så samtlige Snoghøj-elever blev indkvarteret dér.

Vi beholdt vores private lejlighed, som er en del af bygningen, ikke et hus for sig. Så vi havde dem ret tæt på. De skulle have køkkenet, så der blev sat nogle kogeplader op i et værelse til os. De lå jo der i halm på gulvet – jeg tror slet ikke, de havde madrasser. De fik hængt nogle tæpper op som skillevægge i gymnastiksalen, for at de kunne have en form for privatliv, og der var en stank uden lige. Jeg kan huske, hvordan deres madlavning lugtede!

Kerteminde Højskole omkring gullaschkanonen
Fra højskolens årsskrift 1945

De første tre uger – indtil 4. maj – var skolen bevogtet af Wehrmacht, men flygtningene havde kunnet gå frit ned i byen og de kom hjem med flødeskumskager. Jeg ved ikke hvor de fik pengene fra. Og pakker med smør, som de simpelthen spiste af. De må jo også have fået nogle rationeringsmærker. De var jo så udhungrede.

Efter befrielsen

Så kom 4. maj. Snoghøjpigerne, som var på Lundsgaard, kom i deres gymnastikdragter svingende med deres bøgegrene og sang danske sange. De var gået hele vejen gennem byen og kom så op på skolen; far holdt tale og der blev sunget, og vi var alle sammen oppe i skyerne. Så kom min bror Torkil, som var 14 år, hjem fra spejdermøde og tog min fars luftbøsse og gik ud i gården og råbte ”Heraus – zum koncentrationslager”! Sådan var stemningen, og det er jo forfærdeligt at tænke på i dag.

Far skriver i skolens årsskrift, at vi fulgte dem ned gennem byen, men det kan jeg ikke huske. Så kom det der var endnu værre for flygtningene, at de blev spærret inde. Der kom først nogle modstandsfolk og afløste Wehrmacht, og dernæst nogle CB’ere (civilberedskab), så der var altså dansk bevogtning. Flygtningene kunne ingen steder gå.

Kerteminde Højskole fra årsskrift 1945
Fra højskolens årsskrift 1945

Far skriver i skolens årsberetning (1945):

”Hvordan de var? De var usle, lögnagtige, stjal og var rædde. Indbyrdes bagtalte de hverandre og var bange for dagene, da de skulde vende tilbage. De kunde öjensynlig ikke vænne sig til tanken, at gestapo var forsvunden. – Jeg vil antage, at de fleste – efterhaanden naaede tallet op på 316 – var nazister; men spurgte man dem, benægtede de det naturligviis. Om der trivedes tanker om fremtiden hos dem, aner jeg ikke, ejheller om de drøftede sig en politisk mening til. Men de øvede börnene i at stjæle og ødelægge, ja endog i indbrud. De stod ganske roligt og så til, hvis drengene kastede sten på mistbænkvinduerne eller kravlede om på tagene og ødelagde tagrender og tagsten; de lod drengene lege kanoner med nedløbsrörene. De havde måskee en undskyldning, i at de danske vagter og deres chef ejheller tog sig af den slags, men fraterniserede i stedet for med tyskerne. De stjal, hvor de kunde få fingre i: alle æblerne, jordbærrene, stikkelsbær, ribs osv., gulerødder, ærter og rabarber, maskinremmene, bundbrædderne i sengene til træsandaler, hegnet mod vest ødelagde de (…) Havde de ikke noget at brænde, tog de hylder, eller hvad andet de kunde finde.”

Børnene

Børnene var et kapitel for sig. De få lege, de legede, havde de det sjovt med, tag-fat og sådan noget, men det virkede alligevel så fantasiløst, meget af det, de legede. De havde ikke noget at se hen til. Jeg kan huske en remse, som jeg blev mindet om – for nogle år siden – ved at se et Anselm Kiefer-billede i Berlin, hvorpå der stod ”Maikäfer, fliegh! Der Vater ist im Krieg, Die Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt.”

Pludselig huskede jeg, at flygtningebørnene bandt en klud på en sten, som de kastede op i luften som en faldskærm, og så råbte de den der remse: ”Maikäfer, fliegh! Der Vater ist im Krieg, Die Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt.”

Det er hvad jeg især husker.

Børnene havde også en form for skolegang. Der var lærere blandt flygtningene, som kunne undervise.

”Der døde kun faa her, mest småbörn. De blev puttet i jorden nede på kirkegaarden uden gejstlig betjening. Jeg fatter endnu ikke, at det kunde passere, men forestillinger herom frugtede, så vidt jeg er underrettet, ikke, ligesom deres anmodning om gudstjenester blev afgjort ved Frelsens hær i elendig oversættelse; de må have faaet et ret besynderligt billede af de – hvad skal vi sige – kirkelig-religiøse tilstande her i landet.”
(skolens årsberetning 1945).

Far fandt i hvert fald to gange et nyfødt barnelig i kælderen. Han gik sin runde på skolen hver aften, og jeg kan huske jeg så ham gå og snakke med en tysk soldat, og jeg sagde: ”Far, hvad er det du gør?” og han svarede: ”Han er 15 år, og han ved ikke, hvorfor han er her. Han ved ikke, om hans familie lever, han ved ingenting. Han er mutters alene i verden.” Det satte tingene lidt i relief for mig.

Der opstod en mæslingeepidemi, og da hverken min bror eller jeg havde haft mæslinger, blev vi smittet og var hundesyge. Der kom en dansk militærlæge for at føre tilsyn med flygtningene, han blev også sendt op til min bror og mig, en flot fyr i spidsbukser – og der lå jeg, 19 år og rødskjoldet over det hele!! Derfor husker jeg, at flygtningene – i hvert fald i Kerteminde – fik lægetilsyn!

Flygtningene forlader højskolen

tyske flygtninge foran Kerteminde Højskole
Tyske flygtninge foran højskolen. Foto: Kerteminde Byhistoriske Arkiv

Midt i oktober gik der ild i skorstenen, og uden varme kunne flygtningene ikke længere være på højskolen. I årsberetningen kan man læse:

”Den 10. november drog de afsted ligeså sölle, som de kom, blot med noget mere sundhed og sul på kroppen end ved ankomsten. Men ellers voxede deres frækhed og utaknemlighed med maanederne; de endte med at stjæle alle luftskruerne på radiatorerne, det var jo messing. De efterlod sig huset svinsk og uhyre ramponeret. Til de nævnte skader föjede sig sex knuste w-c-skaale, tre vaskekummer og en molæst på alle værelser. Baade septictank og ledninger var ubrugelige, ledningerne ætset op af chlor, alle kloaker stoppet. På værelserne med puds havde de öjensynlig kastet med knive: i køkkenet havde de dampet dögnet rundt så al pudset måtte ned i spisekammer, opvask og kældere så der ud – som tyskerne havde været der – hvad de da også havde! Væggene måtte stryges med saltsyre for at få rottefedtet af, som murermesteren sagde; det var netop det rigtige ord. De lukkede ikke vinduer op af rædsel for frisk luft, så væggene i elevværelserne på I og III sal var heelt jordslaaede.”

Det var helt barokt. De har ikke selv kunnet styre deres grænser, det kan man også godt forstå i dag. Men skolen blev sat i stand så eleverne kunne starte igen i januar 1946.

Februar 2024

Læs mere om beslaglagte højskolers vilkår 1940-46