Esbjerg Højskole

Esbjerg Højskole 1910-2012 in memoriam

Af Niels Ole Frederiksen

Esbjerg Højskole lukkede og slukkede i februar 2012. Efter lang tids kamp om at skaffe midler til at dække et stort underskud indgav skolen konkursbegæring til skifteretten. I 2012 har Esbjerg Kommune været i forhandling med kurator med henblik på at overtage skolen, som man vil anvende til forskellige formål, herunder udlejning til lokale uddannelsesinstitutioner. Beretningen herunder er skrevet af Niels Ole Frederiksen, som var højskolelærer og leder af skolens 20 ugers Mediehøjskole i 1987/89. I 2003 - 2011 var han højskolelærer på Esbjerg Højskole og senere igen med ansvar for alle korte højskoleforløb. Niels Ole Frederiksen stoppede og gik på pension den 31. december 2011.

"Esbjerg Højskole, et fyrskib i dansk arbejderhistorie, er efter et langt og svært sygeleje stille gået bort". Sådan ville der nok have stået i dødsannoncen. Hvis man havde lavet en sådan.

Endnu en højskole har drejet nøglen. Denne gang er det Esbjerg Højskole, der har måttet opgive. Det er den 101 år gamle Esbjerg Højskole. Oprindeligt hed den Arbejderhøjskolen i Esbjerg.

Arbejderhøjskolen

Esbjerg Højskole nåede at fejre sin 100 års fødselsdag i 2010. Dog ikke som den "Arbejderhøjskole" der blev åbnet i 1910 af redaktør og rigsdagsmedlem for socialdemokratiet J.P. Sundbo[i].

Jens Peter Sundbo, som selv havde været elev på et to års kursus på Askov sammen med Jeppe Aakjær[ii], havde dér oplevet, hvordan bønderne efter endt ophold på højskolen, rejste oplyste hjem. Hjemme grundlagde og forbedrede de landbrugsbedrifter og andelsmejerier og ikke mindst tog de højskolens idé om det frie ord med sig hjem ved at bygge forsamlingshusene rundt om i sognene.

Sundbo var tændt på den idé. Oplysningens bæredygtige ide, mente Sundbo, kunne anvendes på den nye opstigende klasse, arbejderklassen. Efter sin ankomst til Esbjerg som redaktør af Vestjyllands Socialdemokrat i 1898, arbejdede J.P. Sundbo på at virkeliggøre en arbejderhøjskole i Esbjerg.

 

Esbjerg Højskole
Selve 'borgen', Esbjerg Højskole, i egne bygninger, postkort fra ca. 1930.

I 1910 startede Arbejderhøjskolen i Esbjerg i lejede lokaler, og i 1917 kunne man indvie "Den røde Borg" på Gammel Vardevej i Esbjerg. Der var stor tilslutning til højskolen, og snart efter måtte man bygge til.

I 1928 blev endnu en arbejderhøjskole grundlagt, nemlig Roskilde Højskole. Roskilde Højskole lukkede i 2001. Noget senere i maj 1969 kom LO-skolen i Helsingør også til som Arbejderhøjskole. LO-skolen valgte at nedlægge deres højskolevirksomhed i 2008 og fortsætte som kursussted for LO-støttede kurser og for udlejning til kurser og arrangementer.

Fælles plakat for de to arbejderhøjskoler
Fælles plakat for de to arbejderhøjskoler, Esbjerg og Roskilde i 1930'erne.

Unge mennesker strømmede til de tre arbejderhøjskoler. Arbejderbevægelsen havde fået deres eget folkelige akademi på disse skoler, hvor kommende tillidsfolk i fagbevægelsen og i socialdemokratiet fik deres første skoling. Her mødte de også arbejderbevægelsens undervisere og markante ledere.

Forstander Poul Hansen
Forstander Poul Hansen 1929 - 1946/7[iii] - her på Arbejderhøjskolen på Gammel Vardevej i Esbjerg.

Blandt de markante arbejderledere var også Julius Bomholt[iv], der formulerede begrebet 'kollektiv socialistisk arbejderkultur'. Bomholt var forstander på Esbjerg Højskole i perioden 1924-29.

 

Knud Nellemoses buste af J. Bomholt

 

Knud Nellemoses buste af J. Bomholt - den står stadig ved døren ud til haven.

J.P. Sundbo og Jeppe Aakjær foran den 'Røde Borg'

J.P. Sundbo og Jeppe Aakjær foran den 'Røde Borg' på Gammel Vardevej ca. 1918.

Historien har vist, at mange har 'set lyset' på disse højskoler, er taget hjem og har videreført de tanker og ideer, de fik på arbejderhøjskolerne.

Som bønderne før dem havde gjort, tog de hjem i deres lokale samfund og rejste forsamlingsbygninger for arbejdere, startede diverse kooperative virksomheder og udviklede det faglige arbejde i de lokale fagforeninger og var blevet uddannede til at varetage tillidshverv i fagbevægelsen, i det politiske liv og i samfundet i øvrigt.

Under besættelsen blev Esbjerg Højskole inddraget og lukket af tyskerne allerede i 1940, og efter krigen var der tyske flygtninge på skolen. Man fik efterfølgende en god sum penge i erstatning og købte på fordelagtige vilkår en bondegård 'langt' uden for Esbjerg, og fik adressen Stormgade 100. Her blev den nye Arbejderhøjskole omdøbt til Esbjerg Højskole og indviet i 1955 med cand. pol., senere minister, Ivar Nørgaard[v] som en i rækken af markante forstandere efter krigen (1957-61).

I "Dansk Metals" fagblad fra sep. 1955, står der i en stort anlagt åbningsreportage, at det var 'Arbejdernes Universitet - Esbjerg Højskole', man her havde grundlagt". (Fagbladet Dansk Metal september 1955)

I efterkrigstiden fik man færre unge på den lange fem måneders vinterhøjskole, mens kortkursusvirksomheden og FIU (Fagbevægelsens Interne Uddannelser)[vi] fik stor tilslutning blandt arbejderne. 1970erne og 80erne var opgangstid for Esbjerg Højskole. Aldrig før har der været afholdt så mange højskolekurser, konferencer, møder og arrangement som i de år.

Den politiske vinterhøjskole som havde været det centrale og bærende højskoleforløb, skrumpede ind i starten af 80erne. 

Mediehøjskolen på Esbjerg Højskole

I 1985 besluttede man at omlægge den traditionelle vinterhøjskole til en 20 ugers Mediehøjskole.

Niels Ole Frederiksen
Niels Ole Frederiksen - denne artikels forfatter -  leder af skolens 20 ugers Mediehøjskole i 1987/89. Her taler han ved Foreningen for Folkehøjskolens Histories Forum 2011.

Radio og TV-mediet var i begyndelsen af 80erne blevet liberaliseret, og en masse små radio-og TV-stationer skød op overalt i landet.

Esbjerg Højskole begyndte at tilbyde én og to ugers kurser i håndteringen af radio-og TV mediet, journalistisk og såvel som teknisk.

Tilgangen til disse mediekurser var store. I 1985 besluttede man så at omlægge vinterskolen, og efter en betydelig investering kunne man i marts 1986 indvie en ny bygning indeholdende det nyeste professionelle radio/TV udstyr - studier, båndoptagere, afviklingspulte - alt simpelthen. En ny æra i Esbjerg Højskoles historie begyndte.

Det rygtedes hurtigt. Eleverne strømmede til den nye Esbjerg Mediehøjskole. Vi måtte oprette noget så usædvanligt for en højskole, som ventelister.

Mediehøjskolens redigeringsrum
I Mediehøjskolens redigeringsrum - her med gæstelærer/journalist Dan Axél.

Esbjerg Mediehøjskole kørte i alle årene med fuldt hus. Det var en så stor succes i højskoleregi, at mange andre højskoler efterfølgende valgte at tilbyde tilsvarende kurser. Dog stagnerede Mediehøjskolen i de sidste fem år, hvor man fra ledelsens side undlod at bruge penge og energi på markedsføring af dens uddannelser og kurser.

Der var nedgangstider i 1990erne på skolens øvrige kurser, men omkring begyndelsen af 2000'erne blev en ny indholds- og virksomhedsplan vedtaget og igangsat, og alt syntes at være såre godt.

LO trækker sig ud

Men i 2007 trak LO-Fagbevægelsen sig ud af Esbjerg Højskole. LO ledelsen mente, at der ikke længere var behov for en 'fællesskabsskole', altså en højskole, hvor alle i fagbevægelsen kunne afholde kurser på tværs af fag. Grunden var, at LO's forbund var mere optaget af at styrke deres egne uddannelsesaktiviteter. Derfor kunne LO ikke forpligte sig til at placere tværfaglige kurser på højskolen, da behovet for sådanne kurser var reduceret på landsplan.

Højskolen overgik - efter et møde i repræsentantskabet i april 2008 - til at være en almen, selvejende højskole med en ny bestyrelse, bestående hovedsagligt af lokale aktører. Dens indtægter skulle nu komme fra kurser og arrangementer fra faglige organisationer, erhvervsorganisationer, virksomheder, offentlige myndigheder og institutioner - meget af det på udlejningsbasis.

Det var også i den periode at omsætningsnedgangen kom. Man fik ikke justeret antallet af ansatte til den omsætning, som selve højskole- og kursusvirksomheden kunne give. I disse år intensiverede højskolen sin udlejning, udbud om kursusvirksomhed, salg af fester, mad ud af huset og frasalg af jord.

Esbjerg Højskole

Ved lukningen i februar 2012 stod der 11.000 kvadratmeter store bygninger på en 72.000  kvadratmeter grund. (Kilde: Postkort af Esbjerg Højskole ca. 2000)

Innovation, insolvens og lukning

Som tidligere ansat højskolelærer kan jeg vanskeligt udpege nogle syndebukke og ikke stille nogle enkeltpersoner til ansvar for den manglede handling. Det man i 'bagklogskabens ulideligt klare lys' kan nævne er, at man nok kunne have ønsket sig en mere opmærksom bestyrelse, der havde sat nogle klare mål. Der var ikke noget klart mål at styre efter. Alle forsøgte at rebe sejlene så godt det var muligt. Men gælden var for stor.

De sidste år har været en lang kæderække af uheldige hændelser for Esbjerg Højskole. Senest, da man så endelig besluttede at skolen skulle have et nyt indhold og mål, så valgte bestyrelsen, at det skulle være en 'Innovationshøjskole'.

Bestyrelsen lod sig rive med og troede måske, at blot modeordet 'Innovation' indgik i navnet, så ville fortidens problemer som ved et trylleslag være pist væk. Eleverne ville strømme til - troede man. Bankerne ville stå i kø for at finansiere denne kommende succes - håbede man. Innovation var svaret på hele Danmarks fremtid, alle skulle innovere.  Alt andet skulle væk. Alt blev skåret væk. Til sidst stod man med en tom skole uden elever, uden penge og uden innovation.  Tilbage var kun troen, håbet og det nye navn 'Innovationshøjskolen i Esbjerg'.

I oktober 2011 gik skolen i betalingsstandsning, og en rekonstruktions­fase blev indledt. En ny forretningsplan fandt ikke genlyd ved de finansielle samarbejdspartnere. Hverken bankpakke 1,2,3,4 eller 5 kunne nu redde den gamle højskole fra den finansielle druknedød. 101 års højskolehistorie blev brudt. Konkursen var en realitet den 21. februar 2012.

Med sig i faldet trak 'Innovationshøjskolen i Esbjerg' den hæderkronede Esbjerg Højskole.

Hvad der skal ske nu, må fremtiden, skifteretten og kreditorerne afgøre. Kommunen vil gerne købe det hele.  Der er imidlertid nogle gamle servitutter på ejendommen, der siger, at der skal være skoledrift på matriklen. Men om det bliver en ny højskole, er nok tvivlsomt. Ærgerligt for skolen. Men også ærgerligt for byen og egnen, som nu har mistet et traditionsrigt politisk og kulturelt mødested. Man kan med kommunens evt. Køb kun håbe, at der kan holdes liv i bygninger og område, men en samlet højskole, bliver der jo nok ikke mere.

Her i marts 2013 er skolen stadig ikke blevet solgt til Esbjerg Kommune. Man har i det forløbne år fundet ud af, at der i nogle af bygninger skulle have været anvendt en meget giftig fugemasse. Derfor er forhandlingerne med Esbjerg Kommune sat i bero.

Marts 2013

Illustrationer: Stillet til rådighed af forfatteren.
Noter: Anette Wolthers.


[i] J.P. Sundbo: Jens Peter Carl Petersen Sundbo (1860-1928). I 1870'erne og 1880'erne var han på højskoleophold på Vejstrup og Askov Højskoler og blev selv højskolelærer og derefter agitator og skribent for den socialdemokratiske bevægelse. I 1898 blev han redaktør for den da nyoprettede avis, Vestjyllands Socialdemokrat i Esbjerg, medlem af byrådet og meget aktiv i modernisering af Esbjergs Skolevæsen (bl.a. fik han indført skolebespisning). Han sørgede for, at Esbjerg Højskole fik sin første egen bygning i 1916/17: 'Den røde borg' på Gammel Vardevej. (Kilde: http://www.denstoredanske.dk - 25.02.2013)

[ii] Jeppe Aakjær (1866-1930) forfatter, kritisk samfundsdebattør og lokalhistoriker. Fik som ung støtte til højskoleophold på Askov af lokale folk. Var eksponent for den 'jyske bevægelse' i det folkelige gennembrud. Stillede sig på småkårsfolks side.

[iii] Se i Lene Kirkegaards artikel, 'Erindringer fra mit virke som højskolelærer på Esbjerg Højskole' en komplet liste over forstandere på Esbjerg Højskole

[iv] Julius Bomholt (1896-1969) - forstander på Esbjerg Højskole 1924-1929. Danmarks første kulturminister i 1961 og skaber af Statens Kunstfond.

[v] Ivar Nørgaard (1922-2011) Forstander på Esbjerg Højskole 1957-1960. Socialdemokratisk folketingsmedlem, minister gennem 13 år, formand for Pensionisternes Samvirke 1992-2008

[vi] FIU - Fagbevægelsens Interne Uddannelser - se note i Lene Kirkegaards artikel