Højskolernes op- og nedture

Højskolehistorisk Forening har udarbejdet en statistik over oprettede og nedlagte højskoleinstitutioner i perioden 1842-2021. Gennem højskolehistorien er der grundlagt omkring 320 højskoleinstitutioner, hvoraf 70 er særdeles virksomme i dag. Af alle nedlagte højskoler har 25 % måttet dreje nøglen om, før de nåede deres 5-års fødselsdag.


Se søjlediagrammet i fuld størrelse her 

Note: Søjlediagrammet bygger på antallet af højskoleinstitutioner. Det betyder, at Christen Kolds tre højskoler kun tæller som én institution. Det samme gør sig gældende for Grundtvigs Højskole og andre skoler, der er flyttet fra det oprindelige sted til en bedre beliggenhed. Gode eksempler er Stenum Højskole, der flyttede til Vrå, og Vældegaard Kvindehøjskole, som efter 15 år flyttede til Ubberup. Det samme skete med Nørgaards Højskole, der begyndte i Hadsten og nu ligger i Bjerringbro - og senest Rørvig Højskole, der under navnet Højskolen for Bevidsthedsudvikling flyttede til Havnsø. I søjlediagrammet regnes ovennævnte flyttede højskoler for én institution. Derimod har enkelte skolebygninger gennem årene huset helt forskellige højskoleinstitutioner. Det bedste eksempel er nok Snoghøj, som i oversigten tæller tre forskellige institutioner: Fiskerhøjskolen, Gymnastikhøjskolen og en almindelig højskole fra 1958, der har været kendt under forskellige navne.