Den Fri Folkehøjskole i Abild

Forside Første år i Abild 1933-34
Forsiden til årsberetningen fra 1933-1934. Hvert år i november fra 1933-1956, udsendte Folke Trier Hansen en beretning om årets gang på Abild Landbohjem

Læs fortællingen om Karen la Cour og Folke Trier Hansens bestræbelser på at rejse Den Fri Folkehøjskole i Abild (1934).

Af Laust Riis-Søndergaard. Seminarielærer ved Den Frie Lærerskole fra 1998-2018.

En sen, regnfuld aften den 1. november 1933 rullede et par unge højskolelærere med et beskedent flyttelæs ind i Abild by lidt nord for Tønder. Her stoppede de ved en rød murstensbygning benævnt ”Abild Landbohjem” og parkerede flyttelæsset i en sønderjysk kørelade med åben port klods op til landevejen. Stedet, de ankom til, var en gammel tysk landevejskro, som Landeværnet med et snuptag havde købt af tyskerne og indrettet til et dansk forsamlingshus. Huset var generelt nedslidt og efterhånden kun anvendt til bryllupper og begravelseskaffe.

De to højskolelærere var ægteparret Folke Trier Hansen og Karen la Cour med indtil videre tre børn, hvoraf den sidstfødte på tre måneder lå i vuggen. I 1960 brød familien op fra Abild og fortsatte livsrejsen til Thy. Her bosatte de sig senere i et andet forsamlingshus i landsbyen Hundborg tæt ved Vesterhavet. Hvem var de unge tilflyttere? Hvad ville de ude på vesteregnen i Abild i 1933 i et tyndtbefolket, fladt, koldt, øde og vindblæst område med 300 tdr. ukultiverede jordarealer som nærmeste nabo? Det korte svar er, at de ville realisere drømmen om at rejse Den Fri Folkehøjskole i netop dette område af landsdelen, der var blevet genforenet med Danmark i 1920.

I dette lys kommer her fortællingen om et særpræget arbejds- og skoleliv i et lokalområde, hvor der eksisterede store kulturelle og politiske spændinger i perioden. Et arbejds- og skoleliv, der ikke kan adskilles fra det personlige liv. Derfor er fortællingen om Den Fri Folkehøjskole i Abild også fortællingen om to personligheder, Karen la Cour og Folke Trier Hansen, deres livssyn og bestemmelse, holdninger, inspirationskilder, principper og begrundede handlinger i med- og modgang.

For at forstå lidt dybere, hvad de havde på sinde, må vi se nærmere på, hvad de hver især havde med i den åndelige og faglige bagage, da de ankom til Abild Landbohjem.

Læs artiklen om Karen la Cour og Folke Trier Hansens bestræbelser på at rejse Den Fri Folkehøjskole i Abild. Artiklen er tilgængelig i sit fulde omfang på Friskolearkivets hjemmeside.

Link til artiklen: https://friskolearkivet.dk/den-fri-folkehoejskole-i-abild/

Artiklen blev skrevet til Tønder-Erindringer i november 2023 og udgivet af Lokalhistorisk Forening For Gl.-Tønder Kommune.