Årsberetning 2020-21

Højskolehistorisk Forening udfører aktiviteter der har til formål at dokumentere og levendegøre højskolehistorien og formidle den mod fremtiden. Her kan du læse om året 2020-2021.

Beretning 2020–21 til generalforsamlingen 15. juni 2021 - mødet blev afholdt virtuelt

Beretningen bestod af indlæg fra hvert bestyrelsesmedlem:

Mogens Hemmingsen oplyste, at bestyrelsen har afholdt en række virtuelle bestyrelsesmøder. Der har fra foreningens start været afholdt 72 bestyrelsesmøder.
MH foreslog, at der i forbindelse med foreningens artikler i Højskolebladet bør reklameres for medlemsskab af foreningen.

Lars Thorkild Bjørn fortalte om arbejdet med tre højskoleoversigter: en kronologisk, en alfabetisk og en adresseoversigt. Det har været et meget stort arbejde, bl.a. fordi mange højskoler kun har haft kort levetid, skiftet adresse og/eller navn. Oversigterne bliver justeret løbende og kan findes på foreningens hjemmeside. I Højskolebladet, nr.4, 2021, er der en artikel om "Højskolernes op- og nedture".
Foreningen har jævnligt medvirket med artikler til bladets serie "De navnkundige".

Lisbeth Magnussen, som er redaktør af hjemmesiden, oplyste, at der i gennemsnit pr. måned er 1.500 søgninger, og at foreningens Facebook bliver brugt af ca. 700 til at følge arbejdet. Desuden har bestyrelsen udsendt en række medlemsbreve, og medlemmerne opfordres til at deltage mere aktivt i foreningens arbejde.

Mette Havsteen-Mikkelsen, bestyrelsens kontakt til lokalarkiver og Rigsarkivet, oplyste, at FFD har overtaget arbejdet med at få begrebet "folkehøjskolen" på UNESCOs liste over kulturarv, da opgaven er for stor for os. Desuden oplyste hun, at vævning som fag på Askov Højskole gennem tiderne var ved at blive beskrevet.

Hans Grishauges beretning handlede bl.a. om et evt. samarbejde med Nørrebro Teater, Nationalmuseet, tre-fire højskoler og foreningen om fortællearrangementer. Vi og skolerne kommer med ideerne, og pengene kan måske skaffes af FFDs folkeoplysningspulje. HG omtalte også foreningens medvirken i Historiske Dage, hvor FFD har betalt udgifterne. Der er usikkerhed om vor fremtidige medvirken.

Mikkel Skovgaard fortalte om et forslag til udgivelse af et skrift med højskolehistoriske artikler. Udgifterne anslås til en snes tusinde kroner.

Mogens Hemmingsen afsluttede beretningen med at oplyse, at arkivet på "Liselund" vil blive afviklet i løbet af 2021. Avisudklipssamlingen har Mette Havsteen-Mikkelsen aftalt overført til Rigsarkivet. Materiale om enkelte skoler tilbydes skolerne. Det øvrige arkivmateriale vil blive fordelt efter arkivudvalgets anvisning.