Årsberetning 2019-20

Højskolehistorisk Forening udfører aktiviteter der har til formål at dokumentere og levendegøre højskolehistorien og formidle den mod fremtiden. Her kan du læse om året 2019-2020.

Beretning 2019–20 til generalforsamlingen 26. august 2020, Højskolernes Hus

På baggrund af foreningens grundlagspapir og prioritering besluttede bestyrelsen følgende:  

Opgaver 2019-20

 • Deltage i Historiske dage i Øksnehallen d. 30.-31. marts 2019.
 • Bidrage til nationale og internationale markeringer af folkehøjskolernes betydning.
 • Bidrage til højskolernes 175 års jubilæum.
 • Vedligeholde og videreudvikle hjemmesiden www.hojskolehistorie.dk, der oplyser om og indgår i foreningens arbejde bl.a. ved at formidle højskoleerindringer.
 • Udvikle Facebook-gruppen som supplerende kommunikationsplatform.
 • Udsende 2-3 medlemsbreve.
 • Arbejde for at øge medlemstallet.

Sammenlagt en række aktiviteter, der understøttede foreningens formål: at dokumen­tere og levendegøre højskolehistorien og formidle den mod fremtiden.

Vores hovedopgave:

Højskolehistorisk Forening eksisterer for at bidrage til oplysning om det 19. og 20. århundredes danske højskolehistorie og til udvikling af det 21. århundredes højskoler.

Arbejdet med højskolehistorie er ikke koordineret. Indsamling, beva­ring, forskning og formidling er fordelt på mange institutioner og afhængigt af enkeltpersoners interesse. Megen nyttig viden risikerer at gå tabt i forbindelse med skolelukninger, og når særligt engagerede medarbejdere går på pension.

Historiske dage aflyst

Perioden fra marts til juni 2020 blev præget af de restriktioner, der fulgte med COVID19- epidemien. Historiske dage i Øksnehallen blev aflyst og bestyrelsens arbejde med forberedelserne var desværre forgæves.

Nyhedsbreve

Vi har udsendt to Nyhedsbreve siden sidste generalforsamling. I Nyhedsbrevene gøres supplerende status over årets arbejde. 

Rådgivning og aflevering af højskolehistorisk arkivmateriale

Vi modtager jævnligt forespørgsler fra enkeltpersoner, der vil aflevere genstande, arkivalier eller søge hjælp i deres slægtshistoriske arbejde. Normalt anbefaler vi at aflevere arkivmateriale på dét lokale arkiv, der har professionel betjening. Arkivmateriale af nationalhistorisk betydning kommer til Rigsarkivet.  

Hjemmesiden og Facebook

Besøgstallet ligger stabilt omkring 1200 individuelle hits pr. måned.

De mere end 35 højskolefortællinger giver et nuanceret billede af højskolehistorien. En erindring om Hoptrup Højskole er kommet til, flere spændende fortællinger er på vej og vi har suppleret siden med højskolecitater.

Vi har tillige linket til den nyeste højskolefilm, som er optaget i anledning af 175 årsjubilæet og i samme anledning linket til artikler om de allerførste højskoler og om de sønderjyske højskolers første år. 

Vi har ajourført listen over, hvor man kan finde nyttigt arkivmateriale (bl.a. oplysninger om arkivalier om efterskolerne). Til inspiration for især højskoler har vi for nylig suppleret oversigten over skolers egne arkiver, fx Vejle Idrætshøjskoles arkiv.

Fra foreningens Facebookside kan vi bl.a. fremhæve et interessant opslag (2. maj) fra Tyge Mortensen, som i 1979-80 havde ”sit livs højskoleoplevelse på Gymnastikhøjskolen i Ollerup”.

Det er tilmed så heldigt, at Tyge Mortensen har gemt gamle smalfilm fra afslutningen af højskoleopholdet. Filmene er nu digitaliserede og kan ses på YouTube. Et fint eksempel på, hvordan vi også via sociale medier kan dele højskolehistorie!

P.t. har vi ca. 650 følgere på Facebook.

Højskoler under besættelsen

Lars Thorkild Bjørn benyttede Corona-tiden til at sætte fokus på højskolernes vilkår under og lige efter besættelsen. Arbejdet med dette underbelyste emne fortsætter. Under besættelsen søgte højskolerne at drive deres skoler under så frie forhold som muligt.

Det lykkedes for 18 skoler at undgå direkte tysk indblanding i højskolelivet. Den tyske Værnemagt beslaglagde 40 højskoler i kortere eller længere tid samlet omkring tre centre: Askov, Haslev og Ollerup. Af de beslaglagte højskoler kunne enkelte igen modtage elever i efteråret 1945, men hovedparten kom først i gang i løbet af 1946.

Højskolernes 175 årsjubilæum

I 2019 kunne vi fejre højskolernes 175 år med mange aktiviteter: bogudgivelser, film, konferencer, forskningsopsamling m.m.

Den 2.-3. maj deltog foreningens formand og næstformand i FFD’s fejring af jubilæet på Rødding Højskole. Her udstillede vi den store oversigt over alle højskoler i Danmark samt Verdenskortet over alle lande med folkehøjskoler.

Den 23.-28. september afholdt FFD international konference på Grundtvigs Højskole, hvor vi havde fået et hyggeligt hjørne centralt placeret. Her var verdenskortet fokuspunktet, men også roll up’erne blev studeret – og virkede som et godt blikfang. Konferencesproget var engelsk, hvorfor teksten på verdenskortet var suppleret med engelsk. FFD havde i anledning af jubilæet ansat bestyrelsesmedlem Ditte-Marie Baungaard som særlig kyndig under konferencen.

Bestyrelsens medlemmer har været involveret i forskellige informationsvirksomhed ved højskolejubilæet. Det drejer sig særligt om billedmateriale og presseinformationer om højskolehistorie.

Foreningen har leveret materiale til Allerkoncernens ugeblad SØNDAG og Grundtvigsk Forums ”Dansk Kirketidende”. Der er leveret stof til Politikens særtillæg om højskoler og et lignende særtillæg fra Jysk-fynske medier. Endelig har Kristeligt Dagblads Morten Mikkelsen virkelig sat fokus på jubilæet gennem en serie artikler og helt særlige lydbilleder.

Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen skrev en kronik om jubilæumsskolen Rødding og Mikkel Skovgaard en meget omtalt kronik om de første to højskoler i monarkiet: Rendsborg og Sundbylille. Mikkel har på sit historiestudium forsket i den tidligste højskolehistorie og har bl.a. dokumenteret, at de to højskoler så dagens lys før højskolen i Rødding. En måned senere beskrev Mikkel mere uddybende de samme skolers opkomst i en stor udvidet artikel, som blev bragt i en fire siders artikel i Politiken 3. nov.

Lars Thorkild Bjørns store historisk-poetiske billedfortællinger om Grundtvig, Kold og Ingemann er blevet digitaliseret.

Højskolebladet

Højskolebladets rubrik ”De navnkundige” har gennem årene beskrevet lidt over 70 personer, der har markeret sig i højskolens 175-årige historie. For fem år siden blev Højskolehistorisk Forening anmodet om at overtage redaktionen af denne rubrik, og ”De navnkundige” er således blevet foreningens konkrete kontakt til ”højskolefolket”.

Højskolehistorisk oversigt

På hjemmesiden findes den værdifulde oversigt over samtlige højskoler i Danmark i perioden 1844 til 2017 – med både en kronologisk og en alfabetisk indgang. Der foretages for tiden en ret omfattende ajourføring af oversigterne, som snarest vil blive offentliggjort på siden.

Medlemmer

Vores medlemstal har udviklet sig således:
2019: 34 enkeltmedlemmer og 26 højskoler, i alt 60 medlemmer
2018: 32 enkeltmedlemmer og 25 højskoler, i alt 57 medlemmer
2017: 38 enkeltmedlemmer og 19 højskoler, i alt 57 medlemmer

Bestyrelsen

Vi har afholdt to bestyrelsesmøder. Mange opgaver klares vi via mailkorrespon­dance. Vi har fordelt opgaverne, og alle har et eller flere ansvarsområder:

 • Lars Thorkild Bjørn: Højskolebladet og indsamling af højskolehistoriske kilder
 • Lisbeth Magnussen: Hjemmesiden
 • Hans Grishauge: Historiemessen
 • Mette Havsteen-Mikkelsen: Styregruppen for samarbejdet om Højskolehistorisk Videnscenter og UNECSO
 • Ditte-Marie Baungaard Christensen: Facebook
 • Mikkel Skovgaard: Regnskab og medlemsregistrering
 • Mogens Hemmingsen: Mødeledelse og koordinerende opgaver

Uden for bestyrelsen:

 • Kjeld Krarup: Referater, arkivalier

Afslutning

Tak til Højskolernes Hus for husly ved bestyrelsesmøder.
Tak til FFD for den økonomiske støtte.
Tak til bestyrelsen for det gode og inspirerende samarbejde.

Mogens Hemmingsen