Grundlagspapir

Højskolehistorisk Forening

STATUS

Udgangspunkterne for at sætte vores forening på landkortet er:

 • At folkehøjskolen har været en drivende kraft for udvikling af folkelig kultur, medborgerskab og demokrati.
 • At vigtig dokumentation af skoleformens historie går tabt i disse år.
 • At tidssvarende fortolkning og forvaltning af højskoletraditionen kan have betydning for at forberede danskerne til det 21. århundredes globaliserede verdens udfordringer og muligheder.
 • At tidssvarende fortolkning og forvaltning af højskoletraditionen ligeledes kan have betydning for Danmarks bidrag til udvikling af demokrati i lande, hvor dette er et folkeligt ønske.
 • At kontinuiteten i skoleformen er udfordret af krav om omstilling, kortvarige ansættelser af ledelse og lærere samt mindre opbakning til folkelige bevægelser i de former, vi hidtil har kendt.
 • At der også fremover er behov for såvel et mangefold af højskoler som for fælles forståelse af folkehøjskolens særlige kvaliteter.
 • At mange enkeltpersoner, foreninger og institutioner er interesserede i at bevare, undersøge og formidle vidnesbyrd om højskolernes bidrag til dansk kultur- og demokratihistorie.
 • At miljøer med den fornødne folkelige forankring, miljøer med den fornødne faglige indsigt og miljøer med den fornødne kapital ikke mødes og samarbejder om højskolehistorie.
 • At såvel kvalificerede professionelle som engagerede frivillige kan indgå i arbejdet.
 • At vores forening kan være et samlingspunkt og en aktør i forhold til beskæftigelsen med højskolehistorie.

MISSION

Højskolehistorisk Forening eksisterer for at bidrage til oplysning om det 19. og 20. århundredes danske højskolehistorie og til udvikling af det 21. århundredes højskoler.

VISION

Vi drømmer om at skabe frugtbart samspil mellem folkelige, faglige og forskningsmæssige aktører samt økonomiske ressourcer med interesse for højskolehistorie. Vi ønsker at gøre beskæftigelsen med folkehøjskolens historie levende og vendt mod fremtiden.

MÅL

Vi vil arbejde for følgende mål:

 • At skabe rammer for arkiv-, museums- og biblioteks-funktioner, der kan sikre stabile forhold for løbende indsamling, registrering samt formidling af dokumenter og genstande af højskolehistorisk betydning, samt at inspirere til at etablere partnerskaber til løsning af disse opgaver.
 • At rådgive højskolerne om bevaring af arkivmateriale og -genstande, herunder tydeliggøre de lokalhistoriske arkivers betydning.
 • At styrke forskning og undervisning i højskolehistorie gennem kontakter til forskere, undervisere og studerende på de videregående uddannelser.
 • At inspirere til at formidle højskolehistorie, som perspektiverer aktuelle debatter, gennem relevante kanaler, herunder Højskolebladet samt Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD).
 • At bidrage til at fremme højskolehistoriske temaer i Højskolebladet, på møder og kurser for højskolernes elever/kursister, medarbejdere, ledelser og bestyrelser.
 • At opmuntre højskolemennesker til at skrive deres personlige erindringer.

OPGAVER 2017-18

 • Deltage i Historiske dage i Øksnehallen d. 9.-11. marts 2018.
 • Bidrage til nationale og internationale markeringer af folkehøjskolernes betydning.
 • Forberede et bidrag til markering af 175-året for højskolernes start (i 2019) - f.eks. i form af en højskolefilm.
 • Vedligeholde og videreudvikle hjemmesiden www.hojskolehistorie.dk , der oplyser om og indgår i foreningens arbejde bl.a. ved at formidle højskoleerindringer.
 • Udvikle Facebook-gruppen som supplerende kommunikationsplatform.
 • Udsende 2-3 medlemsbreve.

 

Gundlagspapiret er vedtaget af foreningens bestyrelse den 13. november 2008. Det revideres årligt og er senest revideret den 14. september 2016.

IMG_6356.Sonderskov
Museet på Sønderskov

Foto: Lars Høbye

Højskoleerindringer

Foreningen samler og offentliggør erindringer om højskolehistorie.

Du er velkommen til at bidrage med din fortælling.

Danmarks Højskoler 1844-2017

Kronologisk og alfabetisk register over Danmarks højskoler 1844-2017

 Ny rev. udgave januar 2018

Læs mere.

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven