Arkivalier og genstande

Hvis du har eller søger bevaringsværdige arkivalier eller genstande, der kan belyse højskolehistorie, så er du velkommen til at henvende dig til Højskolehistorisk Forening og få råd.

Kontakt Mogens Hemmingsen på telefon 86 67 65 60 og mail mogens.hemmingsen@mail.dk eller Kjeld Kraup på telefon 22 50 19 43 og mail kk@kjeldkrarup.dk.

Foreningen samarbejder med institutioner, som registrerer, indsamler, forsker i og formidler højskolehistorie. Den har ikke eget arkiv eller museum.

Du kan også henvende dig direkte til:          

Et af de folkelige arkiver

Vartov-Arkivet indsamlede, registrerede og bevarede kilder fra de folkelige bevægelser samt det grundtvigske kulturmiljø og stillede dem til rådighed for forskning og formidling. Med udgangen af 2010 er arkivet nedlagt og samlingerne fordelt til enten Statens arkiver eller andre relevante arkiver godkendt af SLA.

En oversigt over arkivaliernes fordeling findes her.

Friskolearkivet rummer arkivalier fra friskolerne, Dansk Friskole-forening,
Den frie Lærerskole og fra personer, foreninger og institutioner med tilknytning til de folkelige bevægelser.

Håndbogsamlingen i arkivet består af bøger, der omhandler det folkelige
arbejde igennem de seneste 200 år. Arkivet benyttes af studerende, private og forskere fra hele Danmark og udlandet.

Arkivets hjemmeside: http://friskolearkivet.dk/index.html.

Adresse: Videns- og Studiecenter for Fri Skole, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge.

Kontakt formand Birte Fahnøe Lund på telefon 62 24 51 50 eller daglig leder Lis Toelberg på telefon 31 79 18 32 og mail lis.toelberg@gmail.com.

Et lokalhistorisk Arkiv

Sammenslutningen af Lokalarkiver forener arkivfolk om at højne kvaliteten i arbejdet og henviser til lokalarkiver over hele Danmark.

Hjemmeside: www.danskearkiver.dk.

Adresse: Sammenslutningen af Lokalarkiver, Andkærvej 19, 7100 Vejle.

Kontakt sekretariatet på telefon 75 84 08 98 og mail sla@lokalarkiver.dk.

Statens Arkiver

Statens Arkiver indsamler og bevarer historiske kilder og stiller dem til rådighed for offentligheden.

Hjemmeside: www.sa.dk.

Læs om aflevering til Statens Arkiver her: http://www.sa.dk/content/dk/aflevering_til_arkiverne.

Adresse: Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, 1218 København K.

Kontakt Birgitte Possing på telefon 33 95 46 93 og mail bp@sa.dk.

I Statens Arkivers arkivdatabase Daisy kan du:

  • Søge efter arkivalier og få vist information om dem.
  • Bestille arkivalier til brug på en læsesal.
  • Se indscannede arkivalier online.

Indscannede arkivalier kan ikke bestilles til brug på læsesal.

DANPA

DANPA er en database med oplysninger om arkivalier og billeder af privat oprindelse, som opbevares i lokal- og stadsarkiver, Statens Arkiver, Museernes Samlinger, Det Kongelige Bibliotek, Frihedsmuseet samt forskellige specialsamlinger. Den rummer også oplysninger om tryksager, kort, tegninger, lyd og film, som de pågældende institutioner har registreret elektronisk.

Hjemmeside: http://www.danpa.dk/

Arkiv.dk

I Arkiv.dk søger man materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.
En del materiale er digitaliseret, så man umiddelbart kan se det  på arkiv.dk. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange tilfælde skal man henvende sig direkte til et arkiv, for at se materialet.

Hjemmeside: http://arkiv.dk/

 

Vartov _img _0097_500x 375

Foreningen for Folkehøjskolens Historie besøger Vartov-Arkivet.

Foto: Lars Høbye

Højskoleerindringer

Foreningen samler og offentliggør erindringer om højskolehistorie.

Du er velkommen til at bidrage med din fortælling.

Danmarks Højskoler 1844-2017

Kronologisk og alfabetisk register over Danmarks højskoler 1844-2017

 Ny rev. udgave januar 2018

Læs mere.

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven